titelbild

Installation av eldstad

Vid installation eller väsentlig ändring av till exempel en kamin, eldstad, kassett i befintlig öppen spis eller rökkanal ska du göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

Din anmälan ska innehålla

  • Ifylld blankett "ansökan om lov samt bygg- och rivningsanmälan" 
    Du hittar blanketten längst ned på sidan. 
  • Planritning i skala 1:100 som tydligt visar eldstadens placering.
  • Kontrollplan där du anger namn på den skorstensfejarmästare som kontrollerar installationen.
  • Prestandadeklaration för eldstaden som redovisar utsläpp av kolmonoxid (CO) och verkningsgrad.
  • Situationsplan om det finns fler byggnader på tomten. 

Innan användning måste eldstaden/rökkanalen besiktigas av skorstensfejarmästare. Du måste också få ett skriftligt slutbesked från oss.

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera