titelbild

Installation av eldstad

Vid installation eller väsentlig ändring av till exempel en kamin, eldstad, kassett i befintlig öppen spis eller rökkanal ska du göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

Vad ska din anmälan innehålla

  • Fyll i blankett ansökan/anmälan om lov bygg-/rivningsärenden.
  • Planritning i skala 1:100 som tydligt visar eldstadens placering.
  • Kontrollplan. Där anger du även namn på den skorstensfejarmästare som kontrollerar installationen.
  • Produktblad/teknisk beskrivning som innehåller högsta tillåtna värden för utsläpp av kolmonoxid (CO) samt nivåerna på lägsta tillåtna verkningsgrad.

Kom ihåg att skorstensfejarmästaren ska besiktiga eldstaden/rökkanalen innan den får användas.

Anmälan gör du på blankett som du hittar på
E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö och sedan Bygga.

Hur du eldar rätt

Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn är det inte ovanligt att grannar störs av rök och lukt.

Att röken slår ner hos grannarna kan bero på att husen ligger tätt, att skorstenen är för låg, att det finns höjdskillnader i terrängen eller att man eldar på felaktigt sätt.

Genom att tillämpa de senaste rönen om vedeldning minskar du utsläppen av luftföroreningar och sot, samtidigt som det går åt mindre ved. Den största förändringen som rekommenderas är att tända veden uppifrån istället för underifrån. Mer information hittar du i broschyren Mer värme mindre sot. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har tagit fram en folder med regler och tips hur du eldar på rätt sätt.

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera