Ansökan LSS och SoL

Bland Sveriges lagar finns socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Genom dessa lagar har du med en funktionsnedsättning ett visst skydd och vissa rättigheter när det uppstår perioder eller situationer i livet där du behöver hjälp. 

Ansökan om insatser enligt LSS och SoL görs hos LSS-/biståndshandläggarna eller via e blankett eller e-tjänst för respektive insats. Blanketten hittar du längst ner på den här sidan.

Här kan du göra ansökan genom e-tjänst

Efter att du lämnat in din ansökan får du träffa en biståndshandläggare som bedömer och beslutar om du får boendestöd. Du får beslutet skriftligt. 

Insatser för barn och ungdomar upp till och med 17 år hittar du här

Utredning

Efter ansökan träffar du handläggaren för att prata om dina behov och förutsättningar. Om du vill kan föräldrar, god man eller annan närstående följa med. Handläggaren vill bland annat veta vad du har för behov av stöd, din funktionsnedsättning och ditt hälsostillstånd, hur du bor och hur din gemenskap med andra ser ut.

För att besluta om din ansökan behöver handläggaren eventuella läkarintyg, bedömning från arbetsterapeuter och/eller psykologutredning.

Beslut

Efter utredningen beslutar handläggaren om det stöd och den service du ansökt om och meddelar dig skriftligen. Har du beviljats stöd och service kontaktar personalen dig för att tillsammans med dig planera hur hjälpen ska utföras.

Vi arbetar för att utredningstiden för handläggning inte ska överstiga fyra månader, förutsatt att de underlag som krävs har skickats in.

Individuell plan

I samband med att du beviljas hjälp kan du begära att en individuell plan upprättas tillsammans med dig. Planen är till för att beskriva dina behov och för att underlätta samordningen mellan till exempel kommun, region/landsting och andra som du får hjälp av.

Förhandsbesked

Du som har en funktionsnedsättning och vill flytta från en kommun till en annan kan ansöka om hjälp i den nya kommunen. Det kallas förhandsbesked och du bör i så fall ansöka så fort som möjligt.

Överklagan

Får du avslag på din ansökan eller om du inte är nöjd med den stöd och service som du beviljats har tre veckor på dig att överklaga till Förvaltningsrätten. Handläggaren kan hjälpa till med överklagan.

Kontakt

Kommentera