Registrera livsmedelsverksamhet

Innan du skickar in din anmälan

Anmälan om registrering

Innan du får börja sälja eller servera livsmedel ska din verksamhet vara registrerad eller godkänd som livsmedelsanläggning. Kravet gäller alla som på något sätt hanterar livsmedel eller ingår i kedjan av verksamheter för att leverera livsmedel.

Det innebär att både privatperson, förening, organisation eller företag och oavsett vilken typ av livsmedel eller om verksamheten är vinstdrivande eller inte, ska registreras.

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha gjort en registrering, bryter du mot lagen. Observera att detta gäller även vid ägarbyte av befintlig lokal. Du riskerar då att få en sanktionsavgift.

Registrera via e-tjänst

Till e-tjänst: Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

Du kan också besöka miljö- och byggförvaltningen så hjälper vi dig att fylla i alla uppgifter som behövs. Ring eller skicka e-post för att boka tid så att det finns någon här som kan hjälpa dig.

Anmälan om registrering ska vara inlämnad till miljö- och byggförvaltningen minst 14 dagar innan du får starta din verksamhet.

Beslut om registrering

När vi får in en anmälan om registrering gör vi en bedömning om hanteringen har en viss grad av kontinuitet och organisation för att vara registreringspliktig.

Registreringen av en livsmedelsanläggning är en enkel hantering som innebär att uppgifter om livsmedelsföretagaren och dess verksamhet förs in i myndighetens register eller diarium. En företagare kan aldrig nekas en registrering av en livsmedelsanläggning, bortsett från då registrering inte krävs, uppgifter saknas eller anmälan om registrering skickats till fel myndighet.

Efter att ha tagit ställning till om verksamheten ska registreras får du ett beslut om registrering.

Kontakt

Kommentera