titelbild

Ekonomi

Ljungby kommuns kostnader är cirka 1,9 miljarder kronor per år. Av det går den allra största delen till personalkostnader, ungefär 67 procent.

De två största verksamheterna, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, är också de som kostar mest. Under 2018 kostade barn- och utbildningsförvaltningen 618 miljoner kronor och socialförvaltningen 640 miljoner kronor.

Kommunens intäkter är i första hand skatter. Under 2018 fick Ljungby kommun in 1 221 miljoner kronor i skatter. Utöver det fick Ljungby kommun 53 miljoner kronor i fastighetsavgift, 288 miljoner kronor i statsbidrag och utjämningsbidrag av staten samt 25 miljoner kronor i finansiella intäkter.

Vissa verksamheter är mer eller mindre självfinansierade, det vill säga inkomsterna från avgifter täcker kostnaderna, exempelvis avfallshantering och vattenförsörjning.

Skattesatsen visar hur mycket varje kommuninvånare betalar i skatt av varje intjänad hundralapp. I Ljungby kommun är skattesatsen:

  • 21,07 procent i kommunalskatt
  • 12,00 procent i skatt till regionen

Vart gick skattepengarna? 

100 kr i skatt till kommunen användes under 2018 så här 
  
Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade  37,24 kr
 Grundskola   19,74 kr
 Barnomsorg  12,05 kr
 Gymnasieskola, vuxenutbildning  9,05 kr
Övrig verksamhet 5,49 kr
Gator, vägar, parker, samhällsplanering, räddningstjänst 5,41 kr
Individ- och familjeomsorg 5,25 kr
Kultur och fritid 4,30 kr
Politisk verksamhet 1,48 kr
   

 

100 kr i skatt till kommunen användes under 2018 så här

Och så här får kommunen sina inkomster

Kommunens inkomster 2018
  
Skatteintäkter 60%
Generella statsbidrag och bidrag från utjämningssystemet 17%
Avgifter och ersättningar 12%
Riktade statsbidrag 10%
Finansiella intäkter 1%
   

 

 

Kontakt

Kommentera