Ekonomi

Ljungby kommuns kostnader är cirka 2,2 miljarder kronor per år. Av det går den allra största delen till personalkostnader, ungefär 69 procent.

De två största verksamheterna, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, är också de som kostar mest. Under 2022 kostade barn- och utbildningsförvaltningen 725 miljoner kronor och socialförvaltningen 723 miljoner kronor.

Kommunens intäkter är i första hand skatter. Under 2022 fick Ljungby kommun in 1 379 miljoner kronor i skatter. Utöver det fick Ljungby kommun 64 miljoner kronor i fastighetsavgift, 430 miljoner kronor i statsbidrag och utjämningsbidrag av staten samt 22 miljoner kronor i finansiella intäkter.

Vissa verksamheter är mer eller mindre självfinansierade, det vill säga inkomsterna från avgifter täcker kostnaderna, exempelvis avfallshantering och vattenförsörjning.

Skattesatsen visar hur mycket varje kommuninvånare betalar i skatt av varje intjänad hundralapp. I Ljungby kommun är skattesatsen:

  • 21,07 procent i kommunalskatt
  • 12,00 procent i skatt till regionen

Vart gick skattepengarna?

100 kr i skatt till kommunen användes under 2022 så här:

Hundralappen 2022.jpg

Så här får kommunen sina inkomster

Kommunens inkomster 
   
Skatteintäkter 57%
Generella statsbidrag och bidrag från utjämningssystemet 20%
Avgifter och ersättningar 14%
Riktade statsbidrag 8%
Finansiella intäkter 1%
   

 

Kontakt

Kommentera