Ekonomi

Ljungby kommuns kostnader är cirka 2,2 miljarder kronor per år. Av det går den allra största delen till personalkostnader, ungefär 69 procent.

De två största verksamheterna, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, är också de som kostar mest. Under 2023 kostade barn- och utbildningsförvaltningen 769 miljoner kronor och socialförvaltningen 811 miljoner kronor.

Kommunens intäkter är i första hand skatter. Under 2023 fick Ljungby kommun in 1 438 miljoner kronor i skatter. Utöver det fick Ljungby kommun 69 miljoner kronor i fastighetsavgift, 469 miljoner kronor i statsbidrag och utjämningsbidrag av staten samt 78 miljoner kronor i finansiella intäkter.

Vissa verksamheter är mer eller mindre självfinansierade, det vill säga inkomsterna från avgifter täcker kostnaderna, exempelvis avfallshantering och vattenförsörjning.

Skattesatsen visar hur mycket varje kommuninvånare betalar i skatt av varje intjänad hundralapp. I Ljungby kommun är skattesatsen:

 • 21,07 procent i kommunalskatt
 • 12,00 procent i skatt till regionen

Vart gick skattepengarna?

100 kr i skatt till kommunen användes så här under 2023:

 • 36,48 kr till vård och omsorg
 • 19,75 kr till grundskola
 • 11,62 kr till barnomsorg
 • 8,85 kr till gymnasieskola
 • 6,50 kr  till övrigt
 • 5,67 kr till individ- och famileomsorg
 • 5,75 kr till gator, vägar, parker, samhällsplanering och räddningstjäns
 • 4,30 kr till kultur och fritid
 • 1,25 kr till politisk verksamhet100 kr användes så här under 2023

Så här får kommunen sina inkomster

Kommunens inkomster 
   
Skatteintäkter 57%
Generella statsbidrag och bidrag från utjämningssystemet 20%
Avgifter och ersättningar 14%
Riktade statsbidrag 8%
Finansiella intäkter 1%
   

 

Kontakt

Kommentera