titelbild

Barn, ungdom och familj

Barn, ungdomar och familjen kan behöva information eller hjälp från kommunen i olika sammanhang. Det kan gälla allt från medgivande i adoptionsärenden och fastställande av faderskap till råd, stöd och insatser när barn riskerar att fara illa.

Råd och service

Råd och service är en öppen verksamhet inom Ljungby kommun som vänder sig till barnfamiljer, ungdomar och deras föräldrar. Du som är 13 år eller äldre kan själv höra av dig till Råd och service. 

Till Råd och service kan du vända dig om du behöver vägledning eller någon att prata med om din eller om familjens situation. Personalen har tystnadsplikt, vi för inga journaler och du kan välja att vara anonym. Det innebär att du kan höra av dig till Råd och service utan att det dokumenteras eller finns i några register. Personalen har dock anmälningsplikt.

Vi kan även hjälpa dig vidare.  

Vi finns för:

  • barn, ungdomar och deras föräldrar
  • dig som vill prata eller vill ha vägledning kring risk- eller missbruk.

Välkommen att höra av dig till oss.

Familjerätten

Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner har en gemensam familjerätt inom individ- och familjeomsorgen.

Familjerätten arbetar med samarbetssamtal, vars mål är att hjälpa föräldrar att komma överens i frågor som rör barnen och hitta ett bra föräldrasamarbete. Om föräldrarna enas om vårdnad, boende och umgänge kan man teckna juridiskt bindande avtal. Familjerätten arbetar även på uppdrag av tingsrätten med boende, umgänges- och vårdnadsutredningar. Andra arbetsuppgifter inom familjerätten är faderskapsutredningar och adoptioner.

Hos familjerätten kan ni få kostnadsfria rådgivningssamtal. Samtalen förs under sekretess.

Familjefrid Kronoberg

Familjefrid Kronoberg är en verksamhet som drivs i samarbete mellan Region Kronoberg och länets kommuner. Familjefrid Kronoberg arbetar mot våld i relationer där förövare och offer står varandra nära. Till dem kan du vända dig direkt om du vill ha någon att prata med om våld – både du som blir utsatt för våld och du som utsätter andra för våld. De har tystnadsplikt och för inga journaler men har anmälningsplikt om de får kännedom om att barn utsatts för eller bevittnat våld.

Familjefrid finns till för dig som är från fyra år och uppåt. Här kan får du träffa behandlare som är specialiserade på området våld i nära relationer. Familjefrid erbjuder individuella samtal och gruppverksamhet. Det kostar inget att komma dit och få hjälp. 

Familjefrid Kronoberg finns i Växjö men har du inte möjlighet att komma dit, så kommer de till en plats nära dig i Kronoberg.

Läs mer om våld i nära relationer på webbsidan Våld i nära relationer.

Storasyster

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadslöfte. Till oss kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet. www.storasyster.org

Kontakt

    Individ- och familjecenter

  • Södra Torggatan 1 341 83 Ljungby

Kommentera