titelbild

Hamnedaskolan

Delaktighet och inflytande i Hamneda 

18 kilometer söder om Ljungby hittar du orten Hamneda i ett naturskönt område intill ån Lagan. Vår skola är en mindre skola för elever i förskoleklass till årskurs 6 som arbetar åldersintegrerat. I skolan finns också fritidshemmet Blåklockan och förskolan ligger granne med skolan.

Skolan

På vår skola finns fina klass- och grupprum, idrottshall, matsal och en härlig utemiljö som inbjuder till lek och aktivitet för alla åldrar.

Delaktighet, inflytande och ett flexibelt arbetssätt med kompetent personal är vad Hamnedaskolan erbjuder. I en trygg miljö får eleverna både arbeta självständigt och lära sig att samarbeta. När eleverna lämnar vår skola är de väl förberedda såväl kunskapsmässigt som socialt, motoriskt och emotionellt.

Förskoleklassen

Förskoleklassen i Hamneda samverkar med skolan och förskolan. Vi tränar språklig medvetenhet och matematikbegrepp. Vi tränar på att lyssna, vänta och att respektera varandra. Barnen utvecklas både i den fria och i den styrda leken samt i vår skapande verksamhet. . 

Föräldraförening

På Hamnedaenheten finns en väl fungerande föräldraförening som vi har ett gott samarbete med. Föräldraföreningen representerar både förskolan och skolan och blir en länk mellan föräldrar och personal. Föräldraföreningen är delaktiga i olika aktiviteter under läsåret.

Blåklockans fritidshem 

På Hamnedas fritidshem, Blåklockan, arbetar vi mycket med olika teman i samarbete med skolan t.ex. läs tema, yrkestema.

Vi har stimulerande aktiviteter där elevernas skapande får vara i fokus. Genom fritidsråd får eleverna inflytande i verksamheten. Vi utnyttjar även vår fina utemiljö och visats både i skogen och på vår fina skolgård. Vi har tillgång till gymnastiksalen och använder den ofta.

På Blåklockans fritidshem vill vi att barnen ska:

 • känna sig trygga
 • använda ett vårdat språk
 • känna empati för varandra
 • visa hänsyn
 • ta ansvar
 • bli självständiga
 • trivas

Rastis

Rastis innebär styrda och vuxenledda aktiviteter. Syftet är att öka tryggheten på rasterna. Genom Rastis hjälper vi eleverna in i leken och på det sättet utveckla elevernas förmåga till respekt för varandra oavsett ålder. De äldre eleverna tar ansvar 1för utlåning av material i Rastisboden.

Kontakt

  Fritidshem

 • Mobil: 0733-75 44 12

  Kurator

 • Astradskolan F-6, Hamnedaskolan och Agunnarydsskolan
 • Mobil: 0733-75 44 28

  Skolsköterska

 • Kungshögskolan F-6 och Hamnedaskolan
 • Mobil: 0733-75 42 05

Kommentera