titelbild

Elevresor gymnasiet

Elev i gymnasieskolan kan ansöka om busskort eller ett kontant resebidrag om vissa kriterier uppfylls. En elev som är myndig ansöker själv, annars gör vårdnadshavare det.

Eleven ska vara folkbokförd i Ljungby kommun och gå på Sunnerbogymnasiet i Ljungby eller pendla till annat gymnasium i kommunen/angränsande kommuner/län.

För att kunna få busskort/resebidrag från Ljungby kommun ska eleven:

  • Bo utanför Ljungby tätort
  • Ha mer än 6 km till skolan
  • Vara studerande på heltid
  • Vara studiehjälpsberättigad (under 20 år)
  • Vara folkbokförd i Ljungby kommun

Elev som har inackorderingstillägg från Ljungby kommun eller CSN har inte rätt till busskort eller resebidrag.

Elever på Sunnerbogymnasiet som är folkbokförda i annan kommun ska kontakta sin hemkommun.

Du ansöker om elevresa/mobilbiljett och resebidrag via vår e-tjänst: Ansökan om elevresa. 

Du kan se status för din ansökan genom att logga in med ditt bank-ID under "Meny" i e-tjänsteportalen. 

Olika typer av bidrag till elevresor

Busskort/mobilbiljett

Är du gymnasieelev och berättigad till busskort/mobilbiljett ska du ansöka om det inför varje läsår. Är du under 18 år måste en av dina vårdnadshavare ansöka.

Du som ska börja gymnasiet behöver ansöka så fort du har tackat ja till ditt gymnasieval, men senast 31 juli. Busskortet skickas efter beviljad ansökan till din folkbokföringsadress om du inte redan har ett busskort (från årskurs 9 till exempel). 

Du som börjar årskurs 2 eller 3 ska ansöka senast 31 maj för läsåret som börjar hösten därefter. Du som har busskort idag ska behålla och återanvända kortet under resten av gymnasietiden. Bussbiljett kommer att laddas på det befintliga kortet efter beviljad ansökan. 

Du kan inte ha både busskort och mobilbiljett.

Du som ska resa med mobilbiljett behöver ha Länstrafiken Kronobergs reseapp nedladdad och ditt mobilnummer registrerat i appen.

Mobilbiljett - hur gör jag?

Du som ansökt om mobilbiljett måste göra detta för att vi ska kunna aktivera din mobilbiljett:

1. Ladda ner reseappen

Hämta reseappen i App Store eller på Google Play. Sök på Länstrafiken Kronoberg.

2. Registrera ditt mobilnummer i appen

Gå in i reseappen under: Mer / Mina detaljer och registrera in ditt mobilnummer.

När du laddat ner reseappen och registrerat ditt mobilnummer behöver du meddela det till:

Då kommer vi sedan att se till att din mobilbiljett finns i appen.

Här finns en lathund för hur du gör.

 

 

 

Borttappat busskort

Har du tappat ditt busskort, ansök om nytt eller mobilbiljett via e-tjänsten. Har du glömt/tappat ditt busskort är det ditt ansvar att köpa biljett tills nytt kort är utfärdat. Inga intyg gäller i kollektivtrafiken.

Resebidrag

Om det inte finns kollektivtrafik från din folkbokföringsadress till skolan eller om det är mer än 6 kilometer till närmaste hållplats så kan du ansöka om kontant resebidrag.

Ansökan kan endast göras för innevarande läsår.

Istället för kontant ersättning kan medåkning i befintlig abonnerad skolskjuts beviljas i mån av plats.

Resebidraget söks av elev över 18 år eller målsman till elev under 18 år.

Bidrag betalas ut för varje hel månad under läsåret. Ett helt läsår beräknas till 9 månader, normalt 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. Om eleven är omyndig betalas bidraget ut till målsman.

Ändrade förhållanden

Om du flyttar eller byter skola är du skyldig att ansöka om busskort/mobilbiljett på nytt eftersom detta påverkar rätten till busskort/mobilbiljett.

Om du avbryter studierna ska du meddela ändringarna via e-post till sunnerbogymnasiet@skola.ljungby.se eftersom detta påverkar rätten till såväl busskort/mobilbiljett som resebidrag. 

Tar du emot bidrag på felaktiga grunder blir du återbetalningsskyldig.

Överklagande

Beslut om bidrag till elevresor kan överklagas genom laglighetsprövning. Läs mer om överklaganden på sidan Överklagande.

Regler för elevresor

Fullständiga regler finns i verksamhetsplanen som du hittar under relaterad information.

Kontakt

Kommentera