titelbild

Elevresor gymnasiet

Elev i gymnasieskolan kan ansöka om mobilbiljett eller ett kontant resebidrag om vissa kriterier uppfylls. En elev som är myndig ansöker själv, annars gör vårdnadshavare det.

Eleven ska vara folkbokförd i Ljungby kommun och gå på Sunnerbogymnasiet i Ljungby eller pendla till annat gymnasium i kommunen/angränsande kommuner/län.

För att kunna få mobilbiljett/resebidrag från Ljungby kommun ska eleven:

  • Bo utanför Ljungby tätort
  • Ha mer än 6 km till skolan från folkbokföringsadressen
  • Ha mer än 6 km från alternativadressen till skolan vid växelvis boende (under 18 år)
  • Vara studerande på heltid
  • Vara studiehjälpsberättigad (under 20 år)
  • Vara folkbokförd i Ljungby kommun

Elev som har inackorderingstillägg från Ljungby kommun eller CSN har inte rätt till mobilbiljett eller resebidrag.

Elever på gymnasiet i Ljungby som är folkbokförda i annan kommun ska kontakta sin hemkommun.

Du ansöker om elevresa/mobilbiljett och resebidrag via vår e-tjänst: Ansökan om elevresa. 

Du kan se status för din ansökan genom att logga in med ditt bank-ID under "Meny" i e-tjänsteportalen. 

Information om skolbiljett

Din skolbiljett är ett giltigt färdbevis som du ska ta med och blippa vid alla resor samt kunna visas upp vid kontroll.

Skolbiljetterna finns i varianterna: län, kommun och stad.
Alla skolbiljetter gäller både på buss och tåg (Öresundståg, Krösatågen, Pågatåg och SJ regional).

Giltig övergångstid är:
Län: 120 minuter
Kommun: 90 minuter
Stad: 60 minuter

Övergångstiden beräknas från när skolbiljetten blippas på första
bussen/tåget till det att biljetten blippas igen på nästa buss/tåg.

Skolbiljetten gäller vanligtvis två resor per dag. Det finns också
skolbiljett med 22 resor per månad. Här får man 22 nya resor
var 30:e dag. 

Olika typer av bidrag till elevresor

Mobilbiljett

Är du gymnasieelev och berättigad till mobilbiljett ska du ansöka om det inför varje läsår. Är du under 18 år måste en av dina vårdnadshavare ansöka. Vi aktiverar ny biljett i reseappen giltig från och med skolstart när din ansökan för ett nytt läsår beviljats. (Du kan inte ha både busskort och mobilbiljett.)

Du som ska börja gymnasiet behöver ansöka så fort du har tackat ja till ditt gymnasieval, men senast 31 juli.

Du som börjar årskurs 2 eller 3 ska ansöka senast 15 april för läsåret som börjar hösten därefter. 

Du som ska resa med mobilbiljett behöver ha Länstrafiken Kronobergs reseapp nedladdad och ditt mobilnummer registrerat i appen.

Mobilbiljett - hur gör jag?

Du som ansökt om mobilbiljett måste göra detta för att vi ska kunna aktivera din mobilbiljett:

1. Ladda ner reseappen

Hämta reseappen i App Store eller på Google Play. Sök på Länstrafiken Kronoberg.

2. Registrera ditt mobilnummer i appen

Gå in i reseappen under: Mer/Mina detaljer och registrera in ditt mobilnummer. Vi kommer sedan att se till att din mobilbiljett finns i appen så snart som möjligt.

3. Skolan flyttar över din skolbiljett i appen

4. Du ser din skolbiljett i appen 

Under Biljetter ser du din skolbiljett samt  var och när den är giltig

• Klicka på Aktivera biljett innan du går ombord på buss eller tåg.
• Aztec-koden ska blippas på bussen och på tåg visas för tågvärd.
• Längst ner på biljetten syns hur länge just detta "blipp" är giltigt för övergång.

På Länstrafiens webbplats kan du se bilder och läsa om hur du blippar din biljett på bussen. Blippa din biljett ombord på bussen! (lanstrafikenkron.se) och läsa mer om hur Reseappen fungerar 

Borttappat busskort

Har du tappat ditt busskort, ansök om mobilbiljett via e-tjänsten. Har du glömt/tappat ditt busskort är det ditt ansvar att köpa biljett. Inga intyg gäller i kollektivtrafiken.

Resebidrag

Om det inte finns kollektivtrafik från din folkbokföringsadress och/eller alternativadressen vid växelvis boende (under 18 år)  till skolan eller om det är mer än 6 kilometer till närmaste hållplats så kan du ansöka om kontant resebidrag.

Ansökan kan endast göras för innevarande läsår.

I stället för kontant ersättning kan medåkning i befintlig abonnerad skolskjuts beviljas i mån av plats.

Resebidraget söks av elev över 18 år eller målsman till elev under 18 år.

Bidrag betalas ut för varje hel månad under läsåret. Ett helt läsår beräknas till 9 månader, normalt 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. Om eleven är omyndig betalas bidraget ut till målsman.

Ändrade förhållanden

Om du flyttar eller byter skola är du skyldig att ansöka om mobilbiljett på nytt eftersom detta påverkar rätten till elevresa.

Om du avbryter studierna ska du meddela ändringarna via e-post till sunnerbogymnasiet@skola.ljungby.se eftersom detta påverkar rätten till elevresa. 

Tar du emot bidrag på felaktiga grunder blir du återbetalningsskyldig.

Överklagande

Beslut om bidrag till elevresor kan överklagas genom laglighetsprövning. Läs mer om överklaganden på sidan Överklagande.

Regler för elevresor

Fullständiga regler finns i verksamhetsplanen som du hittar under relaterad information.

Kontakt

Kommentera