Ändrad användning

Ändrad användning innebär att man ändrar en byggnads användningssätt. Det behöver inte ske några byggnadstekniska åtgärder för att den ändrade användningen ska vara en ändring enligt plan- och bygglagen (PBL).

Du behöver söka bygglov om du ska avsevärt ändra användningen av byggnaden.

Nedan följer några exempel på ändrad användning som kräver bygglov

 • Ändra bostad till butik
 • Ändra bostad till restaurang/café
 • Ändra butik till restaurang
 • Ändra bostad till hotell
 • Ändra bostad till kontor
 • Ändra butik till kontor
 • Ändra kontor till bostad
 • Göra lägenheter på en oinredd vind.

Det finns situationer då en åtgärd kan betraktas som ändring av en byggnad även om åtgärden inte är bygglovspliktig. Ett exempel på ändrad användning som inte kräver bygglov är när en studentbostad ändras till en vanlig bostad.

Detta är bara några exempel, kontakta en bygglovshanläggare för mer information.

Vilka krav gäller vid ändrad användning

Boverkets byggreglers (BBR) krav vid ändring gäller vid en ändrad användning. Kraven gäller oberoende av om det vid den ändrade användningen vidtas några byggnadstekniska åtgärder eller inte.

Vid ändrad användning ställs krav på hela den del av byggnaden som ändringen berör.

 

Kontakt

  Telefon

 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera