Hyresvärdar

I Ljungby finns det många hyresvärdar som du kan ta kontakt med om du söker efter en lägenhet.

Ljungbybostäder är det kommunala fastighetsbolaget och har bostäder i Ljungby stad, Lagan, Lidhult och Ryssby.


A B C

Annelunds i Ljungby AB
Förvaltare: Smefast AB
Tel. 0372-484 50
Webbplats: www.smefast.se
Hyreslägenheter: Klockaregårdsgatan, Donationsgatan och Krokvägen.

Bee Living AB
Tel. Inga Löfvenberg: 0727-29 13 65
Tel. Anneli Löfvenberg: 0709-42 73 00
E-post: beelivingab@gmail.com
Hyreslägenheter: Bergagatan 9A och 9B

Belvedere Fastigheter
Tel. 0702-65 95 40
Hyreslägenheter: Hamneda, Södra Ljunga, Vittaryd och Ryssby

Benny Lindahl
Tel. 0705-08 99 65
E-post: blindahl56@gmail.com 
Hyreslägenheter: Egnahemsvägen 4 och Replösavägen 3.

Bertil och Mona Carlsson
Tel. 0372-129 18
Hyreslägenheter: Rönnäsvägen och Hovdingegatan

Bofast AB
Tel. 0345-408 40
Webbplats: www.bofast.se
Hyreslägenheter: Angelstad, Torpa, Kånna, Lagan, Vittaryd och Lidhult.

Bolmsö Fastighetsförvaltning
Förvaltare: Smefast AB
Tel. 0372-484 50
Webbplats: www.smefast.se
Hyreslägenheter: Märta Ljungbergsvägen, Torsgatan och Kungsgatan 28.

Brickstone Förvaltnings AB
Tel. 0372-77 50 00
Webbplats: www.brickfab.se 

Aspebacken 24: Strömgatan 14 A-B

Kungshögens Fastigheter AB: Drottninggatan 52, Herkulesgatan 8, Källgatan 4, Kånnavägen 28, Kånnavägen 30 A-B, Olstorpsgatan 5 A-B, Tegelbruksgatan 7 och 9.

Maskinkonstruktioner i Ljungby AB: Kyrkogatan 13 och Kungshögsgatan 29

PHJ Fastighets AB: Storgatan 7 och 9, Märta Ljungbergsvägen 55

Fastighets AB Kullarna i Ljungby: Kungshögsgatan 22, 24, 26, Olstorpsgatan 3 A-B, Parkgatan 10, Rönnäsvägen 4,6,8,10. Lagan: Nygatan 2 A-E. Parkgatan 1 A-B och Ringvägen 2,4.

Catharina Mässgård
Hyreslägenheter Källgatan 18, Helsingborgsvägen 14
massgård.catharina@gmail.com

CODYX, Mats Wilhelmsson
Tel. 0703-77 05 38
Hyreslägenheter: Kvarngatan 1, 3, 5, 7, Ågårdsvägen 30 och 
Bolmstadsvägen 15.

D E F

Dahlsan LB12 AB 
Tel. 0705-50 14 64
E-post: info@dahlsan.se
Webbplats: www.dahlsan.se
Lägenheter: Vinkelgatan 12-19

Eric Schalling
Tel. 036-37 90 08, 37 90 07
Hyreslägenheter: Östra Torg.

Fastighetsbolaget Garvaren i Ljungby AB
Tel. 0372-152 00
Hyreslägenheter: Studentlägenheter på Skånegatan 4.

Folium Fastigheter AB
Förvaltare: Smefast AB
Tel. 0372-48450
Webbplats: www.smefast.se
Hyreslägenheter: Storgatan 11-13 

G H I

GBJ Bygg
Förvaltare: GBJ Bygg
Tel. 070-199 16 26
Webbplats: www.gbjbygg.se
Hyresrätter om 1 till 5 rok
Kvarteret Klockaren, mittemot Gamla Torg i Ljungby

GJ Fastigheter
Förvaltare: Smefast AB
Tel. 0372-484 50
Webbplats: www.smefast.se
Hyreslägenheter: Dansbanevägen 1-10.

Heimstaden (Vallmolunden Fastighet AB)
Tel. 0770-11 10 40
Webbplats: www.heimstaden.com
Hyreslägenheter: Storgatan, Drottninggatan och Olstorpsgatan, Olofsgatan, Tvärgatan

Håkan Bengtsson
Tel. 0702-31 73 71
E-post: langgatan4@outlook.com
Hyreslägenheter: Ågårdsvägen 32

Ingvar och Dan Svensson
Tel. 0706-99 10 65
E-post: dan.svensson@kalmarglobal.com
Hyreslägenheter: Lidhult - Storgatan 15, Berghemsgatan 3 och Bryggaregatan 24

J K L

Jati Fastigheter AB
E-post: jatifastigheter@gmail.com 
Hyreslägenheter i Ryssby: Brunnsvägen 10, Brunnsvägen 12 och Trädgårdsgatan 9 

Kembro Fastigheter
Arne Kembro, tel. 0706-92 09 98
E-post: arne.kembro@bredband.net
Hyreslägenheter: Lidhult

Konab 
Tel. 0372-75 50 30
Webbplats: Konab.se
Hyreslägenheter: Märta Ljungbergsvägen 45, Vislandavägen 14, Torsgatan 2 och 4, Ågårdsvägen 11,13,15 och 36, Storgatan 18, Kungsgatan 11 och 13, Sunnerbostigen 10, Olstorpsgatan 1

Lagans Fastighets AB
Tel. 0372-353 50
Hyreslägenheter
Ljungby stad: Heimdalsgatan 6.
Övriga orter: Lagan och Ryssby

Leibo Sverige AB
Tel. 0703-81 54 10
Hyreslägenheter
Ljungby stad: Märta Ljungbergsvägen 55.
Övriga orter: Kånna, Södra Ljunga och Dörarp.

Lero Fastigheter
Tel. 0708-71 18 20
Hyreslägenheter i Vittaryd

Lidhults fastighets AB
Hyreslägenheter: Lidhult, Unnarydsv.1A-1C och Storgatan 42.

Ljungbybostäder AB
Tel. 0372-830 60
Webbplats: www.ljungbybostader.se
Hyreslägenheter
Ljungby stad: Harabergsgatan, Ågårdsvägen, Märta Ljungbergsvägen, Skinnarevägen, Fogdegatan, Bergagatan, Föreningsgatan, Tallgatan, Norra Järnvägsgatan med flera.
Övriga orter: Lagan, Lidhult och Ryssby

Ljunglunden Fastighet AB (Heimstaden)
Tel. 0770-11 10 40
Webbplats: www.heimstaden.com
Hyreslägenheter: Bergagatan, Bolmstadsvägen, Drottninggatan, Strömgatan, Ågårdsvägen, Rönnäsvägen, Fogdegatan, Norra Järnvägsgatan, Skomakaregränd, Kungsgatan 17 - 19 med flera.

Louise Andersson
E-post: louise.andersson@ljungbymaskin.se
Tel. 0706-28 25 21, 0372-252 00
Hyreslägenheter: Stora Torget och Kungsgatan (Tellushuset)

LövBoStaden AB
E-post: lovbostaden@yahoo.se
Tel: 070-2676534, 070-2371145
Hyreslägenheter: Bergagatan 7, Norra Torggatan 4, Klockaregårdsgatan 9, Fogdegatan 24

M N O

Magnus Nilsson
Hyreslägenheter Källgatan 10, Villagatan 19
magnusnilsson58@gmail.com

Månsabacken AB
Förvaltare: Smefast AB
Tel. 0372-484 50
Webbplats: www.smefast.se
Hyreslägenheter: Kungsgatan 18 A-B, Villagatan 6 A-B och Norra Torggatan 1 A-C

Märta Ljungbergs Donationsfond
Kontor Rönnäsvägen 35D
Tel. 0372-149 25
Telefontid måndag - torsdag 07.30-11.30
Hyreslägenheter: Rönnäsvägen, Hovdingegatan, Frögatan, Helsingborgsvägen samt Bergagatan.

P Q R S

S-E och A-L Palm
Tel. 0372-801 09
Hyreslägenheter: Ågårdsvägen 34.

Sehin Feyzoula
Tel. 0707-76 73 36
E-post: sehin73@hotmail.com
Hyreslägenheter: Harabergsgatan 6

Smefast AB
Tel. 0372-484 50
Webbplats: www.smefast.se
Hyreslägenheter: Kungsgatan 1-7, Drottninggatan 23-25, Rune B Johanssons gatan 1-2, Smedjegatan 1-3 och Lasarettsgatan 6.

Solonhus AB
Kontaktperson: Loan Huynh
Email. loan@solonhus.se
Tel. 0736-12 50 70
Hyreslägenheter: N Järnvägsg.10, Tellusgatan 5, Klintstigen 4, Bolmstadsvägen 11 och Herkulesgatan 3.

Svensvik fastigheter AB
Kontaktperson: Carl Svensson
E-post: info@svensvik.se
Hyreslägenheter: Lagan

T U V

 

W X Y Z Å Ä Ö

Wadensjögruppen AB
Tel: 0703636210
E-post: daniel@wadensjo.se
Webbplats: www.wadensjogruppen.se
Hyreslägenheter: Lidhult.

Kommentera