titelbild

Överföringsledning Kånna-Bäck

Ljungby kommun planerar att bygga en överföringsledning mellan orterna Kånna och Bäck. Den ska förse fastigheter i Bäck med dricksvatten och avlopp. Även fastigheter längs med ledningen kan få möjlighet till en anslutning.

Den nya överföringsledningen blir cirka 5 km lång och kopplas till vattenverk och reningsverk i Ljungby via Kånna. Så långt som möjligt kommer ledningen att läggas i den gamla banvallen som används som gång- och cykelväg. Det minimerar intrånget i naturen och olägenheter för enskilda fastigheter, samtidigt som det effektiviserar arbetet och minskar kostnaden. 

Det här gör vi

 • Planerar, projekterar, upphandlar och bygger en överföringsledning för dricksvatten och avloppsvatten mellan Kånna och Bäck.

Status

 • Projektering pågår.
 • Ritningar för hur fastigheterna ska anslutas tas fram.
 • Pumpstationens placering blir i södra delen av området för att få självfall på ledningarna.

Så påverkas du

 • Projektet berör dig som har en fastighet inom eller i närheten av verksamhetsområdet i Bäck.
  Läs mer om vad ett verksamhetsområde är och vad det innebär.
 • Fastigheter inom verksamhetsområdet kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet.
 • Fastigheter utanför verksamhetsområdet men nära överföringsledningen kan ha möjlighet att anslutas om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Varje sådan fastighet måste utredas separat. Ljungby kommun ser positivt på enskilda anslutningar eller anslutningar i grupp längs med överföringsledningen.
 • Endast mindre störningar på gång- och cykeltrafik förväntas under byggtiden.

När är vi klara

 • Preliminärt kommer överföringsledningen bli färdig sommaren 2023.

Kontakt

Kommentera