titelbild

Kungshögsskolan

Vi har en kreativ verksamhet i kontinuerlig utveckling där lärandet sker gränsöverskridande och i samspel mellan individer.

I vår undervisning är steget mellan teori och praktik aldrig långt. Både tanke och handling värderas högt och utvecklas i samverkan. Andelen lärare med behörighet är stor och vi arbetar tillsammans över ämnesgränserna för att eleverna ska nå så bra resultat som möjligt.

Kungshögsskolan är en centralt belägen skola med cirka 600 elever. Här finns grundskola med förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola och fritidshem. 

Lärmiljö 

Kungshögsskolan har en stimulerande lärmiljö såväl inne som ute. Klassrummen är ergonomiskt möblerade. Interaktiva tavlor och projektorer möjliggör en flexibel undervisning som talar till alla sinnen och tillgodoser olika lärstilar. Skolgården, med sina glada färger och funktionella utrustning, inbjuder till aktivitet, gemenskap och glädje. 

Kungshögsskolan har en ny idrottsanläggning med konstgräsplan och friidrottsmöjligheter.

Kreativt centrum 

Skolan är uppbyggd kring ett kreativt centrum där de estetiska ämnena har sina salar. Musiksalen är utrustad med tre ljudisolerade ensemblerum samt en digital studio där eleverna kan spela in egenproducerad musik. Slöjdsalarna är byggda för att arbeta integrerat mellan textil- och trä- och metallslöjd vilket gör det möjligt att utgå från design istället för material. 

Gemensam cafeteria

Den gemensamma cafeterian är en trygg mötesplats för alla på skolan. Här möter elever i olika åldrar både varandra och personalen på ett öppet och naturligt sätt. I såväl cafeterian som ute på skolgården finns alltid vuxna på plats. 

Kontakt

  Rektor - skolenhet 3

 • Arbetslag 791 och 792, flexgrupp, bibliotek, cafeteria, vaktmästeri, expedition, IT och lokalansvar Petra Skogsborn
 • Mobil: 0733-75 42 03

  Kurator

 • Kungshögsskolan F-6 och Lidhultskolan
 • Mobil: 0733-75 42 11

  Kurator

 • Kungshögsskolan 7-9
 • Mobil: 0733-75 42 07

  Skolsköterska

 • Kungshögskolan F-6 och Hamnedaskolan
 • Mobil: 0733-75 42 05

  Skolsköterska

 • Kungshögsskolan 7-9 och anpassad grundskola
 • Mobil: 0733-75 42 06

Kommentera