För dig som bor i lägenhet

Du som bor i lägenhet ska slänga matavfall i gröna påsar och övriga sopor (restavfall) i röda påsar. Vid många flerbostadshus finns det möjlighet att sortera förpackningar i miljörum eller likvärdigt. Prata med din fastighetsägare om vad som gäller där du bor.

Gröna och röda påsar

Du slänger matavfall i gröna påsar och övriga sopor (restavfall) i röda. Matavfall är det som blir över när du äter; matrester, ben och skal, rester från frukt och grönt. Restavfall är sopor som inte kan återvinnas, till exempel hushållspapper, servetter, kuvert, växter, blöjor, tuggummin, snus och fimpar. 

grön påse matavfall.png

Grön påse - matavfall

Matavfall är det som blir över när du äter eller lagar mat. Till exempel:

 • matrester
 • ben
 • skal
 • rester från frukt och grönt
 • kaffefilter
 • te-påse

spaghetti.png   bananskal.png   tepase.png  aggskal.png

kaffefilter.png  Appelskrutt.png  Fiskben.png   kyckling.png

 

röd påse restavfall.png

Röd påse - restavfall

Skräp som inte kan återvinnas. Till exempel: 

 • hushållspapper
 • servetter
 • kuvert
 • tuggummin
 • snus
 • fimpar
 • blöjor
 • hundbajspåsar
 • kattsand
 • strö från djurburar
 • trasiga eller uttjänta saker, tex. gamla diskborstar

       bloja.png    diskborste.png

blommor.png kuvert.png   kattsand.png

 


Allt avfall i påsar med dubbelknut!

Gröna och röda påsar kastas i samma sopkärl. Men det är viktigt att du aldrig slänger något löst i sopkärlet! Lägg allt avfall i påsar och knyt dubbelknut innan du slänger dem. Det minskar risken att påsarna öppnas efter att de lämnat din soptunna. 

Varför är det viktigt?

Sopbilarna kör avfallet till kommunens sorteringsanläggning. Där skiljs de färgade påsarna åt med hjälp av kameror som läser av de speciella färgerna. Efter sorteringen åker de gröna påsarna med matavfall vidare till en biogasanläggning där det blir biogas och biogödsel. Biogas används som fordonsbränsle och biogödsel kan ersätta konstgödning i jordbruket. Restavfallet förbränns på Ljungsjöverket och blir till fjärrvärme och el. Bra för miljön! 

Så får du nya påsar

Du som bor i lägenhet får påsar genom din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är upp till varje hyresvärd att bestämma hur påsarna delas ut. På Bredemads återvinningscentral och i kommunhuset finns också påsar att hämta.

Lämna förpackningar till återvinning 

Alla förpackningar som kan återvinnas såsom metall, plast, glas, kartong, tidningar och batterier ska du lämna till återvinning. Det kan vara där du bor, i ett miljöhus eller likvärdigt, eller på någon av kommunens återvinningsstationer. Du är också välkommen till återvinningscentralen Bredemad, där du förutom förpackningar även kan lämna farligt avfall, deponi, elavfall och grovavfall.Röd påse - restavfall

Kommentera