Mark och vägar

Det finns i kommunen tre olika typer av vägar och gator, med olika huvudmän:

  1. Statliga vägar - är de vägar som Trafikverket ansvarar för. Statliga vägar gäller i allmänhet motorvägar, riksvägar och länsvägar.
  2. Kommunala vägar - är de vägar och gator inom tätbebyggt område. Kommunala gator gäller i allmänhet huvudgator och bostadsgator. Kommunala vägar och gator räknas som allmän platsmark.
  3. Enskilda vägar - övriga vägar är enskilda vägar. Alla vägar är inte öppna för trafik, det är vägens ägare som avgör detta. Ägaren till en enskild väg, privatperson eller samfällighetsförening kan söka bidrag för vägens underhåll från Trafikverket och kommunen.

Nedskräpning längs vägar

Om du upptäcker nedskräpning längs en väg och inte själv har möjlighet att plocka upp skräpet kan du kontakta respektive huvudman för den aktuella vägen. Nedskräpning på kommunens mark och längs kommunens vägar kan du felanmäla direkt på webben.

Kommentera