Val- och demokratinämnden

2023 börjar arbetet för den nyinrättade val- och demokratinämnden.

En valnämnd finns i varje kommun och är lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att genomföra val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige samt Europaparlamentet.

Valnämndens ansvarsområden:

 • Utse och utbilda röstmottagare.
 • Se till att det finns vallokaler.
 • Förtidsröstning.
 • Preliminära rösträkningen av rösterna dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Demokrati

Val- och demokratinämnden har också i uppgift att utveckla demokratifrågorna i kommunen och möjligheterna för invånarna att påverka och få insyn i de kommunala verksamheterna. 

 • att inspirera, ge vägledning och följa upp det demokratiska arbetet i kommunens nämnder och styrelser
 • att vara remissinstans för demokratifrågor inom kommunen
 • att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer
 • att förmedla kunskap om kommunal demokrati främst inom högstadiet och gymnasiet
 • att stimulera deltagande i det politiska arbetet med syfte att den politiska representationen ska utgöras av bredd och mångfald

Medborgardialog

Nämnden har också huvudansvaret för kommunens medborgardialog. Detta ansvar innebär:

 • utbildning av förtroendevalda och tjänstemän
 • att utveckla metoder för medborgardialog
 • att säkerställa att dialoger genomförs med grupper i samhället som traditionellt har svårare att delta i samhällsdebatten
 • att uppmuntra nämnderna och styrelserna att arbeta med medborgardialog

att en gång om året avge en rapport till kommunfullmäktige om arbetet med medborgardialoger

Sammanträdesdagar 2024

 • 23 januari
 • 12 mars
 • 14 maj
 • 4 juni
 • 12 juni
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 26 november

Kontakt

Kommentera