Engagera dig politiskt

Ett sätt att påverka inom kommunen är att gå med i en lokal partiförening. Du kan bli utsedd av partiet att ställa upp i något av valen. På så sätt kan du bli invald i kommunfullmäktige eller i de olika nämnderna.

De flesta politiker i Ljungby kommun är fritidspolitiker. De har rätt att ta ledigt från sitt arbete för att delta i sammanträden. Kommunen betalar ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Alla som väljs in i kommunfullmäktige, i styrelser och nämnder får utbildning av Ljungby kommun och respektive parti hjälper de nya att förstå rollen som politiker. 

På den här sidan hittar du där du kan läsa vidare hur en kommun styrs. Du kan även ta kontakt med ditt lokala parti för att lära dig mer om politik och om att vara politiker i Ljungby kommun. 

Folkvalda är viktiga för Ljungby kommun

"Det är ett ansvarsfullt hedersuppdrag att få representera Ljungby kommuns invånare. För att underlätta ditt arbete som förtroendevald har demokratiberedningen tagit fram denna broschyr med information. Tillsammans bidrar vi till Ljungby kommuns utveckling." 
Ljungby kommuns demokratiberedning.

Nyfiken eller intresserad?

Är du intresserad av att engagera dig eller veta mer så är du välkommen att höra av dig. 

Kontakt

Kommentera