Engagera dig politiskt

Ett sätt att påverka inom kommunen är att gå med i en lokal partiförening. Du kan bli utsedd av partiet att ställa upp i något av valen. På så sätt kan du bli invald i kommunfullmäktige eller i de olika nämnderna.

De flesta politiker i Ljungby kommun är fritidspolitiker. De har rätt att ta ledigt från sitt arbete för att delta i sammanträden. Kommunen betalar ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Alla som väljs in i kommunfullmäktige, i styrelser och nämnder får utbildning av Ljungby kommun och respektive parti hjälper de nya att förstå rollen som politiker. 

Nyfiken eller intresserad?

Är du intresserad av att engagera dig eller veta mer så är du välkommen att höra av dig. 

Kontakt

Kommentera