Barn som far illa

I det svenska samhället finns barn som far illa. Det kan handla om föräldrar som inte orkar vara bra föräldrar eller om barn som genom sitt eget beteende gör att du blir orolig för dem. Det är viktigt att du uppmärksammar detta och att de barnen och hela familjen får hjälp.

Alla människor har ett ansvar för att barnen får hjälp. Genom att våga se och våga berätta det du ser, kommer du långt och många barn kan få en bättre tillvaro. 

Du som anmäler behöver inte veta att något är fel, det är socialtjänstens uppgift att ta reda på det. Det kan vara något du reagerar på som är utöver det vanliga och normala.

Anmäla oro för ett barn eller ungdom

Du kan använda vår e-tjänst för orosanmälan, både som privatperson och du som genom ditt yrke är anmälningsskyldig.

Är du privatperson kan du vara anonym om du vill.

Du är också välkommen att ringa socialsekreterarna på socialtjänstens mottagningegrupp via kommunens växel, tel. 0372-78 90 00.

Vi har öppet för telefonsamtal måndag-torsdag kl. 8-16.00 och fredag kl. 8-15.00.

Övrig tid når du socialjouren via SOS Alarm, tel 112, om det är akut och inte kan vänta till nästkommande vardag. 

Vid akutsituation

Är situationen akut kontakta SOS Alarm på tel. 112.

 

Kontakt

Kommentera