Kommunala råd

De kommunala råden fungerar som remissinstanser till nämnder och styrelser. Ledamöterna eller medlemmarna i råden lyfter också egna frågor som förs vidare till den kommunala verksamheten.

Ungdomsrådet är öppet för alla unga mellan 13 och 20 år. Övriga råd består av representanter från föreningar, myndigheter och organisationer.

Det finns fyra råd:

Kommentera