Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset är till för att uppmärksamma god tillgänglighet i samhället. Priset delas ut i oktober eller november varje år, till den verksamhet och/eller lokaler (ej matvarubutik) i kommunen som ansträngt sig att utforma sina lokaler så att de är tillgängliga för alla.

Tillgänglighet kan handla om att fysiskt kunna nå lokalen och ta sig runt inne i lokalen, men tillgänglighet kan också handla om belysning, skyltning, p-platser, hörslingor, personligt bemötande eller något annat som gör att alla kan ta del av det som verksamheten och/eller lokalen erbjuder.

Juryn består av representanter från handikappföreningar, politiker och tjänstepersoner som ingår i tillgänglighetsrådet.

Var med och utse vinnare av tillgänglighetspriset

Nomineringstiden för 2024 är den 12 augusti till 20 september.

Föreningarna i tillgänglighetsrådet nominerar en kandidat var. Du som privatperson kan nominera en eller fler till priset.

År 2023 - Socialtjänstlotsarna

Med motiveringen:
Socialtjänstlotsarna har personifierat Ljungby kommun till en förebild av inkluderande service för våra invånare. Genom sin personliga närvaro och tillgänglighet via telefon och e-post under kontorstid, guidar de våra invånare till rätt plats och lösning för deras ärenden. Deras kompetens i att besvara alla typer av frågor skapar en känsla av trygghet och representerar en ovärderlig resurs i vårt digitaliserade samhälle. Med socialtjänstlotsarna finns hjälpen alltid bara ett samtal bort vilket skapar en samhällsstruktur som inkluderar alla medborgare.

År 2022 - Café Vildrosen

Med motiveringen: Café Vildrosen är tillgänglighetsanpassat för alla i kommunen, både på ett praktiskt och funktionellt sätt. Det är en inkluderande och välkomnande plats.

År 2021 - Kulturhuset Grand

Med motiveringen: Stadens och kommunens kulturhus som efter omfattande tillbyggnad och renovering tillgänglighetsanpassats på ett både funktionellt och stilsäkert sätt. Grand är därmed alla människors kulturhus.

År 2020 - Ljungby bibliotek

De fick priset med följande motivering:

"Tillgängligt för alla, stora som små och unga som gamla. Med en anpassning utifrån corona-pandemin kan alla känna sig trygga att besöka biblioteket och fortsätta ta del av dess service och funktion som en viktig mötesplats för alla medborgare." 

År 2019 - Träffpunkten i Lidhult

Motivering:

 ”Träffpunkten i Lidhult är inte bara en affär. Det är en mötesplats med fik där alla åldrar träffas. Där unga träffas innan träning och äldre har sina möten. Där vi träffas på lördagar. Där personalen är trevliga och hjälpsamma.  Där vi har ett bibliotek”

År 2018 - Slussen i Lagan

Slussen fick priset med följande motivering:

Rymlig parkering med två handikapplatser intill ingången. Bra ramp. Bra öppettider.
Serviceinriktad personal med gott bemötande. De är positiva och hjälpsamma.
Lokalen är rymlig med breda gångar och en stor handikapptoalett.
Den trevliga serveringen ger möjlighet till social gemenskap.
Slussen är tillgänglig för alla.

År 2017 - Rulles i Ljungby

De fick priset med föjande motivering:

Butiken ligger i gatuplan och dörrarna öppnas på samma nivå som trottoaren och detta skedde i samband med byggandet av butiken. Allt föredömligt redan från början.
Alltid god service!

 

År 2016 - Granngården

De fick priset med följande motivering:

Generösa ytor i butiken och en stor bra parkering. Det är lätt att förflytta sig både ute och inne.

År 2015 - Restaurang Ljungrätten

De fick priset med följande motivering:

På Ljungrätten är alla välkomna som gäster,
både till vardags och fester.
Att ta sig fram är enkelt och lätt,
ja, Ljungrätten har verkligen gjort allt rätt.

År 2014 - Axells

De fick priset med följande motivering:

Genom en mindre ombyggnad har ägarna
till Axells lyckats göra en befintlig lokal mer tillgänglig för alla besökare.
Lokalen har en entré som är tillgällighetsanpassad och det finns gott om
rörelseyta inne i affären vilken gagnar alla.

År 2013 - Skinnarnas Blommor & Trädgård

De fick priset med följande motivering:

På Skinnarnas Blommor & Trädgård
är det enkelt att ta sig fram såväl inne som ute. Dessutom är personalen
hjälpsam och trevlig.

År 2012 - Lilla Skafferiet

De fick priset med följande motivering:

Lilla Skafferiet har flyttat till en ny, ljus lokal med bättre tillgänglighet och har full tillgänglighet för alla både utanför och inne i butiken.

Kommentera