Driv företag inom hemtjänst (kundval i hemtjänsten)

Ljungby kommun erbjuder kundval som omfattas av Lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att enskilda ges möjlighet att välja leverantör av en viss tjänst bland leverantörer som godkänts och som vi som kommun har tecknat kontrakt med.

I Ljungby kommun erbjuder vi kundval inom hemtjänst. Det betyder att du kan driva ett företag inom hemtjänst här. Då arbetar du på uppdrag av kommunen enligt krav som kommunen har satt upp, och det är samma krav som kommunen har på sin egen hemtjänst.

Hur startar jag företag inom hemtjänst?

Du ansöker till kommunen om att bli godkänd som hemtjänstutförare. Om du uppfyller kraven skrivs ett avtal mellan dig och Ljungby kommun. Därefter får du ta uppdrag inom hemtjänsten och fakturera kommunen för det arbete du utfört.

Ditt företag kan välja att arbeta med service och/eller vård och omsorg. Du kan också välja var du vill erbjuda tjänsten och hur många timmar du kan utföra.

Allt underlag finns längre ner på den här sidan.

Ansökan kan enbart göras digitalt via TendSign

Handläggningstiden för godkännande beräknas till tre månader.

Vem kan starta företag inom hemtjänst?

När du ansöker behöver du inte ha någon registrerad firma. Du kan ansöka som privatperson och starta ditt företag senast vid avtalsskrivning. Kommunen har inga krav på någon särskild företagsform. Du kan ha ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller en enskild firma. Flera företag kan slå sig samman och lämna en gemensam ansökan.

Ett kooperativ, en ideell förening kan också få avtal.

Kommunen informerar om din verksamhet

Förutsättningen för att du ska få uppdrag är att enskilda som beviljats hemtjänst väljer ditt företag. Kommunen kommer att informera om ditt och andra företag som är godkända.

Den omsorgstagare som inte vill eller kan välja utförare kommer att få den kommunala hemtjänsten.

Som företagare kan du erbjuda tilläggstjänster som till exempel trädgårdsskötsel. Den enskilde får då information om vilka företag som erbjuder tilläggstjänster och vilka dessa tjänster är. Vi kommer att vara tydliga i vår information om vad som ingår i hemtjänsten och vad som inte ingår. Om en tjänst inte ingår i hemtjänsten kan den enskilde ändå köpa den tjänsten av dig och då fakturerar du den enskilde för det. 

Läs kommunens information om hemtjänstutförare på sidan Val av hemtjänstutförare.

Kontakt

    Kvalitetsstrateg

  • Patrik Moberg
  • Tel. 0372-78 96 07

    Kvalitetsstrateg

  • Linda Farkas
  • Tel. 0372-78 97 60

Kommentera