Lantmäteri, kart- och mättjänster

Ljungby kommun erbjuder ett flertal mät- och karttjänster som du kan behöva bland annat i samband med bygglovsärenden.

Vi tar bland annat fram en nybyggnadskarta till din bygglovsansökan. Vi utför utsättning av byggnader som krävs i vissa bygglovsärenden och kan hjälpa till med gränsutvisning - att hitta och märka ut fastighetsgränser.

När en fastighets yta eller rättigheter ska förändras på något sätt behövs en lantmäteriförrättning. 

Mer information om dessa tjänster finns nedan.

Kommentera