titelbild

Alla våra grundskolor

Erfarenhet, kreativitet och kompetens i en trygg miljö får varje elev att utvecklas!

Elevhälsa

Alla elever i kommunala skolor har tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Tillsammans jobbar de för elevernas bästa och för att de ska få en så bra miljö i skolan som möjligt.

Digital teknik i undervisningen

IT är viktigt i skolan. Eleverna i de kommunala skolorna har bra tillgång till datorer och interaktiva skrivtavlor. Elever i årskurs 7-9 har dessutom egna bärbara datorer som ska användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Elever som behöver stöd kan få kompensatoriska hjälpmedel.

Följ ditt barn i skolan

I Ljungby kommun använder vi en så kallad lärportal. Där kan elever och vårdnadshavare logga in och få information om till exempel läxor, frånvaro och utveckling.

Läs mer om alla våra grundskolor via menyn till vänster.

Kontakt

Kommentera