Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet leder dig in på en praktiskt inriktad yrkesbana med en grund i pedagogik och strategiskt tänkande. Du utbildas och förbereds för att kunna möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Efter examen kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent. Du kan också studera vidare på högskola eller yrkeshögskola. För vidare studier vid högskola erbjuds du möjlighet att under gymnasietiden komplettera med kurser för att få grundläggande högskolebehörighet.

Ledarskap, kommunikation, pedagogik, samarbete och konfliktlösning är alla viktiga grundpelare för BF. Strategiskt tänkande, planerande och dokumentation varvas med praktiskt arbete där din sociala förmåga ställs i centrum.

Mänskliga rättigheter, internationella överenskommelser, ett etiskt förhållningssätt och demokratiska värderingar finns med som en röd tråd i din utbildning. Här är människors hälsa, levnadsvanor och olika former av hälsofrämjande arbete viktigt. Vi arbetar med rörelse, kreativitet, friluftsliv och delaktighet. Vi berör även arbetsmiljö och arbetsorganisation, vilket du har nytta av i arbetslivet.

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och olika livsvillkor.

På programmet läggs stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Så här arbetar vi på BF

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ samt lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

BF leder till ett yrkesliv där du får arbeta med människor. Det ställer krav på förståelse och förmåga att kommunicera. När du jobbar med människor behöver du dessutom vara duktig på att lösa problem. Därför ges du möjlighet att lösa praktiska problem och uppgifter både självständigt och tillsammans med andra.

Vi har nära kontakt med arbetslivet i Ljungby kommun med omnejd. Det gör att vi kan erbjuda dig goda APL-möjligheter. Du är ute på APL i årskurs ett, två och tre. Sammanlagt genomför du 18 veckors APL under dina tre år på BF. Många av våra elever kommer tillbaka till sin APL-verksamhet för sommarjobb under gymnasietiden eller för en anställning efter examen.

Så här är programmet uppbyggt

Vill du se de specifika kurserna och poängfördelningen över de tre utbildningsåren så finns programmets strukturplan i ett pdf-dokument längre ner på sidan. 

Gymnasiegemensamma ämnen
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen.

Programgemensamma karaktärsämnen
Hälsopedagogik, naturkunskap, kommunikation, lärande och utveckling, pedagogiskt ledarskap, människors miljöer, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programfördjupning
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. 

Inriktning
Under ditt första år läser du kurser som handlar om människors utveckling och levnadsmiljö samt människors lärande och hälsa. Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. barnskötare eller elevassistent.

Individuellt val
Du har även individuellt val där du väljer vad du vill läsa utifrån vårt stora kursutbud.

APL
Vi har nära kontakt med arbetslivet i Ljungby kommun med omnejd. Det gör att vi kan erbjuda dig goda APL-möjligheter. APL görs i verksamheter där yrkesutgången finns. Du är ute på APL sammanlagt 18 veckor under dina 3 år på BF.

Många av våra elever kommer tillbaka till sin APL-verksamhet för sommarjobb under gymnasietiden eller för en anställning efter examen.

Gymnasiearbete
I slutet av barn- och fritidsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Framtiden

Tidigare elever från BF jobbar idag som barnskötare, elevassistenter, förskollärare, fritidspedagoger, lärare och fritidsledare.

Om du vill läsa vidare till exempelvis förskollärare, fritidspedagog, grundskolelärare, socionom eller socialpedagog har du möjlighet till det då grundläggande högskolebehörighet ingår i programmet from. den 23 juli 2023.

Kontakt

Kommentera