titelbild

Lokalt utvecklingsstöd

Här ansöker ni föreningar som är sockenråd, byalag, byförening, utvecklingsgrupp, bygdeförening eller samhällsförening om lokalt utvecklingsstöd (tidigare stimulansbidrag). Stödet går till en förening som arbetar för bygdens eller ortens utveckling och dess attraktivitet.

Det lokala utvecklingsstödet som en förening kan ansöka om är 4 500 kr per år.

Därtill har en förening möjlighet att ansöka om ett bonusstöd på 2 000 kronor per år. En förening som påvisar att de har använt ett eller flera fokusområden utpekade av Ljungby kommun, i sin verksamhet, sina aktiviteter eller arrangemang, har möjlighet att ansöka om bonusstödet.

Ljungby kommun har fyra fokusområden – unga vuxna, vatten, berättande och näringsliv. Dessa är utvalda för att nå Ljungby kommuns vision, "I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035".

Sista ansökningsdag är 31 maj. 

Sök lokalt utvecklingsstöd via vår e-tjänst

Följande dokument ska bifogas vid ansökan:

 • Gällande stadgar (om de ändrats sedan sist ni sökte bidrag)
 • Verksamhetsberättelse (vad föreningen gjorde förra året)
 • Verksamhetsplan (vad föreningen planerar att göra under året)
 • Två protokoll från styrelsemöten (från föregående år)
 • En skriftlig beskrivning om hur ett eller flera fokusområden har använts i verksamheten

För att vara bidragsberättigad förening i Ljungby kommun krävs att:

 • föreningen är öppen för alla som vill vara med.
 • föreningen på demokratisk väg har antagit stadgar och valt styrelse, med namngiven ordförande och kassör.
 • föreningen är aktiv och årligen håller årsmöte, tar fram balans- och resultatrapport, verksamhets- och revisionsberättelse, samt verksamhetsplan.
 • föreningen har sitt säte i Ljungby kommun.
 • föreningen har ett organisationsnummer som är registrerat hos skatteverket.
 • föreningen ger kultur- och fritidsnämnden sådan insyn i verksamheten att kontroll av densamma kan göras.
 • föreningens uppgifter är registrerade och uppdaterade i kommunens föreningsregister. 

 

Kommentera