titelbild

Vision och mål

Att arbeta med en vision är att lyfta blicken och att skapa en gemensam framtida målbild och gemensamma värderingar. Kortfattat kan man säga att en vision används för att:

  • visa vart kommunen är på väg,
  • skapa gemenskap och delaktighet,
  • vara en integrerad del i styrningen och
  • vara grunden för de mål som fastställs och de beslut som tas.

Ljungby kommuns vision

Vår vision är "I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035".

Visionens delar

"I Ljungby kommun" betyder att den omfattar hela den geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av. "Vi"  omfattas av alla som lever, verkar bor och besöker Ljungby kommun. I arbetet mot visionen samarbetar vi.

Med orden "formar vi framtiden" vill vi säga att framtiden inte är något vi sitter och väntar på ska ske utan något vi skapar. Detta är en central del i vår vision och vårt sätt att se på världen och hur förändring sker.

Ordet "tillsammans" betyder att vi samarbetar och hjälps åt. I Ljungby har vi en närhet till varandra som gör att vi kan samarbeta över alla gränser.

35 000 invånare år 2035. Vi behöver bli fler för att kunna attrahera företag som leder till arbetstillfällen, kunna ha ett sjukhus, kunna ha service, klara vårt välfärdsuppdrag och för att vi som kommun ska kunna erbjuda invånarna det vi enligt lag ska tillhandahålla och det som invånare önskar. 

Visionsmål, globala mål och fokusområden

Till visionen finns tre visionsmål. Agenda 2030 och de globala målen är en del i Ljungby kommuns målstyrning, där de globala målen är kopplade till de tre visionsmålen. För att nå visionen om att bli 35 000 invånare år 2035 har vi utsett ett antal fokusområden som vi anser är viktiga på vägen dit. 

Kommentera