titelbild

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen finns på Sunnerbogymnasiet i Ljungby och erbjuder ett stort kursutbud som är öppet att söka för dig som har fyllt 20 år. Kurserna har lärarledd undervisning dagtid, morgon och/eller eftermiddag. Alla kurser är avgiftsfria, men du betalar själv för kurslitteraturen.

Vuxenutbildningen i Ljungby erbjuder

  • grundskolekurser
  • gymnasiekurser
  • påbyggnadsutbildning
  • särskild utbildning för vuxna (särvux)
  • svenska för invandrare (sfi) 
  • uppdragsutbildning
  • yrkesutbildningar

Ansökan gör du via blankett som du hittar du på E-tjänster och blanketter/Förskola och skola och sedan Vuxenutbildning.

Nya sökbara yrkesutbildningar i Alvesta på Allbo Lärcenter -

Fram till den 22 april finns nedan utbildningar att söka på Allbo Lärcenter i Alvesta för alla som är folkbokförda i Ljungby kommun. Utbildningarna är på gymnasienivå och söks via Allbo Lärcenters hemsida.

Elevassistent - lärling
Barnskötare - lärling

Bussförarutbildning

Mer information och ansökan hos Allbo Lärcenter.

Statistik och resultat

Du hittar statistik och resultat från vår vuxenutbildning i Skolverkets system SIRIS.

Mer information finns också på webbsidan Kvalitet, statistik och jämförelser.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Kommentera