titelbild

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen finns på Sunnerbogymnasiet i Ljungby och erbjuder ett stort kursutbud som är öppet att söka för dig som har fyllt 20 år. Kurserna har lärarledd undervisning dagtid, morgon och/eller eftermiddag. Alla kurser är avgiftsfria, men du betalar själv för kurslitteraturen.

VIKTIGT!

Om du påbörjade dina gymnasiestudier innan den 1 juli 2012, men inte slutfört en treårig gymnasieutbildning finns en möjlighet att utförda slutbetyg från Komvux.

Fram till 1 juli 2025 har du möjlighet att få ett slutbetyg utfärdat. Kontakta oss för mer information.

Vuxenutbildningen i Ljungby erbjuder

  • Grundskolekurser
  • Gymnasiekurser
  • Påbyggnadsutbildning
  • Komvux som anpassad utbildning
  • Svenska för invandrare (sfi) 
  • Yrkesutbildningar
  • Prövningar i grundskole- och gymnasiekurser

 

Studiestöd söker du hos CSN

Du kan ansöka om studiestöd från CSN (Centrala studiestödsnämnden) för studier på vuxenutbildningen.

Hos CSN söker du studiestöd för den tid du studerar. Du kan söka studiestöd för studier på heltid (100 procent), 75 procent eller 50 procent.

Studiestödet kan bestå av studiebidrag eller studiebidrag plus studielån.

Läs mer om studiestöd för studier på vuxenutbildning, på CSN:s webbplats eller kontakta studie- och yrkesvägledaren, arbetsförmedlingen eller CSN.

Statistik och resultat

Du hittar statistik och resultat från vår vuxenutbildning i Skolverkets system SIRIS.

 

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Kommentera