titelbild

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen finns på Sunnerbogymnasiet i Ljungby och erbjuder ett stort kursutbud som är öppet att söka för dig som har fyllt 20 år. Kurserna har lärarledd undervisning dagtid, morgon och/eller eftermiddag. Alla kurser är avgiftsfria, men du betalar själv för kurslitteraturen.

Vuxenutbildningen i Ljungby erbjuder

  • Grundskolekurser
  • Gymnasiekurser
  • Påbyggnadsutbildning
  • Komvux som anpassad utbildning
  • Svenska för invandrare (sfi) 
  • Yrkesutbildningar
  • Prövningar i grundskole- och gymnasiekurser

Statistik och resultat

Du hittar statistik och resultat från vår vuxenutbildning i Skolverkets system SIRIS.

Mer information finns också på webbsidan Kvalitet, statistik och jämförelser.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Kommentera