titelbild

Solenergi

Förutsättningarna för solenergi på våra nordliga breddgrader kan vara riktigt goda. På många ställen i Sverige lönar det sig att satsa på solenergi och solinstrålningen.

Med solkartan kan du se hur mycket el du kan producera på taket på din fastighet.

Klicka på ditt hustak för att se hur mycket el en solcellsanläggning på ditt tak kan producera. Med hjälp av kartan kan du se vilka delar av taket som har mest solinstrålning och ungefär hur mycket el som kan produceras under ett år. Beräkningarna ska ses som en uppskattning.

Solkarta är ett hjälpmedel för att bedöma vilken årlig produktion en solcellsanläggning kan ge. Förutsättningarna varierar med var på fastigheten solpanelerna installeras - söderläge är alltid att föredra för maximal produktion.

Kommentera