Alla nyheter

 • Är du sugen på att göra något nytt?

  Läs en kurs eller utbildning på Vuxenutbildningen i Ljungby! Den 17 oktober har vi informationskväll.
 • Så blir besparingarna inom parkskötsel

  I budgeten för 2020 finns ett besparingskrav på 800 000 kr gällande park- och grönyteskötsel. Nu är det beslutat vilka åtgärder som ska vidtas.
 • Nu ska gång- och cykelvägen förbi Gnustorp bli klar

  Nästa vecka påbörjas arbetet med att bygga gång- och cykelväg mellan Gnustorp och Tutaryd. Det är den sista sträckan på gång- och cykelvägen mellan Ljungby och Ryssby som därmed beräknas bli klar till sommaren.
 • Öppet hus gav kunskap om krisberedskap

  Tack till alla er som passade på att lära er mer om krisberedskap hos räddningstjänsten den 21 september. Det är positivt att medvetenheten ökar och att många har en krislåda hemma. Här finns tipspromenadens frågor och rätt svar.
 • Stort intresse för gång- och cykelvägen till Mjälen

  Förra veckan hölls ett informations- och samrådsmöte ang. den nya gång och cykelvägen som ska byggas mellan Hovdinge och Mjälen.
 • Är det dig vi söker?

  Är du en person som är hjälpsam och har ett samhällsintresse? Har du tid att ge till en medmänniska?
 • Vi vill ha dina synpunkter på arbetet för klimat och energi

  Verksamhetsplanen för klimat och energi har arbetats fram utifrån nationella och internationella beslut samt egna åtaganden och anger riktningen för Ljungby kommuns arbete med klimat- och energifrågor.