Gott och stabilt företagsklimat i Ljungby kommun

Idag har vi fått resultatet av den enkät som företagen i Ljungby kommun och Sveriges alla kommuner svarat på och som ger oss svar på hur det lokala företagsklimatet är. Företagsklimatet i Ljungby är stabilt och omdömet hamnar över snittet i Kronobergs län och i Sverige! Det som mäts är bemötande, handläggningstider, trygghetsfrågor, förståelse, infrastruktur och myndighetsutövning.

-Under tiden som enkäten genomfördes har det pågått en hel del politiska diskussioner och vi har gjort en del förändringar som hade kunnat påverka resultatet negativt. Att företagsklimatet är fortsatt stabilt är oerhört positivt. De signaler vi får försöker vi agera på, på olika sätt, säger Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande.

-Ljungbys näringsliv står sig starkt och företagarna är fantastiska entreprenörer. Vi har god dialog och vi arbetar kontinuerligt, hela tiden, med att lyssna av varandra och göra förbättringar. Vi arbetar tillsammans med kompetensförsörjning genom Campus Ljungby, lärlingssystem och med näringsliv som ett gemensamt fokusområde för hela kommunorganisationen, säger Per-Åke Adolfsson, näringslivschef.

Kommentera