Therese Linnér blir ny skolchef/förvaltningschef för barn- och utbildning

Den 19 augusti börjar Therese Linnér hos oss som skolchef och förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. Therese har idag en motsvarande tjänst i Lessebo kommun och har haft flera olika roller inom skolan, bland annat 20 år som pedagog.

-Jag brinner för att barn och elever ska ha god utbildning och skola. De är vårt nu och vår framtid. Ljungby, som är en större kommun, ger intryck av att vilja mycket och det lockar mig. Dessutom har jag som länskollega följt Ljungbys arbete från sidan och nu är jag redo att bli en del av arbetet att ta mig an utmaningarna tillsammans med hela förvaltningen, kommunkoncernen och politiken, säger Therese.

Rekryteringen har skötts av ett externt bolag som har tagit fram kandidater och gjort ett första urval. Därefter har kommundirektör tillsammans med politiker, en tjänstemannagrupp och fackliga representanter genomfört intervjuer och tester.

Från barn- och utbildningsnämnden har Marcus Walldén, ordförande, Emil Torstensson, vice ordförande och Liselott Åhlander, 2:e vice ordförande varit med och de var eniga i beslutet att erbjuda Therese tjänsten:

-Therese är omtalad som en av landets bästa skolchefer och vi är glada att hon sökte tjänsten. Hon har ett stort och viktigt nätverk, ett ben inom forskningen som ordförande i Skolforskningsnämnden och har ett gott ledarskap, säger Marcus Walldén.

-Therese Linnér, som var en av flera starka sökande, är den som bäst lämpar sig för att leda och driva barn- och utbildningsförvaltningens arbete i vår kommun. Therese har lång och gedigen erfarenhet och har också visat prov på framgångsrikt kvalitetsarbete som jag är övertygad om kommer bidra och skapa driv i organisationens utvecklingsresa.  Hennes engagemang, tydlighet och ödmjukhet stämmer också väl överens med vår värdegrund och ligger i linje med tillitsbaserad styrning och ledning. Sammantaget får vi en mycket kompetent chef med kvaliteter som är mycket viktiga för att hantera de utmaningarna som vi har inom vår viktiga verksamhet med barn och unga i fokus, säger Jennie Vidal, kommundirektör.

Kommentera