Axel Ångbagares gata avstängd

Ett omfattande arbete med byte av ledningar för dricksvatten, dagvatten och avlopp längs Axel Ångbagares gata krävs för att ledningsnätet i området ska fungera väl under lång tid framöver.

Arbete pågår just nu i etapp 4,5 och 6 som innefattar sträckan mellan Elfströmsgatan till Syrénvägen. Den här sträckan är därför avstängd från och med 4 mars 2024. 

Läs mer om projektet här.

AXÅ 2024-03-04 AVSTÄNGNING (002).jpg

Kommentera