titelbild

Vad som kan ingå i hemtjänsten

Hemtjänsten ska ge det stöd som du behöver för att klara av de dagliga aktiviteterna och samtidigt bo kvar i din bostad. Hur mycket hjälp som du behöver kan variera och det är viktigt att du aktivt deltar i det som du klarar av. Nedan följer exempel på vad som kan ingå i hemtjänsten.

Matdistribution

Har du svårt att själv tillaga din mat är du välkommen att besöka kommunens särskilda boenden där du kan äta tillsammans med andra. Du kan även få mat hemsänt. Behöver du diet- eller specialkost finns det.

Personlig omvårdnad/omsorg

Personlig omvårdnad/omsorg innebär hjälp med det dagliga livets aktiviteter. Hjälpen utformas efter dina behov och med ditt inflytande. Det kan till exempel vara hjälp med på- och avklädning, förflyttning, hygien, stöd och hjälp vid måltider.

Städning

Städning omfattar i första hand dammsugning, golvtorkning och dammtorkning och anpassas till dina behov. Under året kan det ingå moment som till exempel avfrostning av frys, ugnsrengöring och torkning av köksluckor. Detta kräver att du avstår en del av underhållsstädet en viss vecka för att hjälpen ska rymmas inom den beviljade tiden. Hemtjänsten utför inte tjänster som storstädning, fönsterputsning och mangling.

Tvätt

Klarar du inte av att själv tvätta kan du få hjälp att boka tvättid, lägga i tvätt i tvättmaskinen, hänga upp samt vika tvätt.

Inköp

Flera affärer erbjuder hemsändning och du kan då få hjälp med att skriva inköpslista och plocka upp varor. Klarar du inte av att handla på egen hand kan du få hjälp med inköp.

Sociala aktiviteter

Sociala aktiviteter riktar sig till dig som är ensam. Målsättningen är att aktiviteterna ska stödja dig till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Aktivitetens innehåll, som omfattar max 1 timme per vecka, utformar personalen tillsammans med dig.

Ledsagning

Om du inte på egen hand kan ta dig till en fritids- eller kulturaktivitet kan du få hjälp att ta dig till och från aktiviteten. Hemtjänstpersonalen kan vid behov även hjälpa till under aktiviteten.

Telefonkontakt

Telefonkontakt innebär att personal från hemtjänsten ringer upp dig på en förutbestämd tid för att höra att allt är väl.

Läkar- och tandläkarbesök

Kan du inte få hjälp av anhöriga eller frivilligorganisationer vid exempelvis läkarbesök kan hemtjänsten i vissa enstaka fall följa med.

Syn- och hörselomsorg

Ljungby kommuns syn- och hörselomsorg riktar sig till dig som är hörsel- och/eller synskadad och bor på ett särskilt boende eller har hjälp från hemtjänsten. Samtliga hemtjänstområden och särskilda boende har utbildad personal som kan stödja dig i frågor kring syn och hörsel.

Kontakt

Kommentera