Räddningstjänsten

I Ljungby kommun finns det en räddningstjänst i Ljungby och en i Lidhult. Ljungby räddningstjänst är den största och kallas huvudstation. I Agunnaryd, Bolmsö och Ryssby finns det frivilliga räddningstjänster. De kallas brandvärn.

Räddningstjänsten arbetar med:

  • Räddningstjänsten finns till för att kunna rädda liv, hus och natur om det skulle bli brand eller olyckor.
  • Räddningstjänsten har övningar och utbildningar för personalen.
  • Räddningstjänsten besöker arbetsplatser och ser efter så de har ett bra brandskydd.
  • Räddningstjänsten har broschyrer där det står hur man ska undvika brand och olyckor.
  • Räddningstjänsten har utbildningar för personal från olika arbetsplatser i Ljungby.
  • Den som går på utbildning får lära sig om bränder och hur man räddar liv, hus och natur.

Brandvarnare

En brandvarnare känner av röken och varnar dig om det brinner.

Brandsläckare

I din bostad eller i sommarstugan är det bra att ha en brandsläckare. Lär dig använda den.

Om det brinner

Vid en brand ska du tänka på

  • Rädda dig och din familj från branden först.
  • Varna andra som finns i närheten.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
  • Därefter kan du försöka släcka, men riskera inte din egen hälsa.

Kontakt

Kommentera