Anpassad skola

Anpassad skola finns för elever som inte klarar den vanliga skolan. Anpassad skola anpassas till vad eleverna klarar.

Skolor i Ljungby

Elever på anpassad grundskola går på Kungshögsskolan. Elever som går på anpassad gymnasieskola går på Sunnerbogymnasiet.

Anpassad skola

Eleverna läser ämnen eller ämnesområden.

Anpassad gymnasieskola

På Sunnerbogymnasiet finns individuellt program samt vissa andra program. Du kan ringa skolan för att få veta mer. 

Anpassad utbildning för de som är vuxna

På Sunnerbogymnasiet finns komvux som anpassad utbildning. Där kan man gå i skola när man är vuxen. 

Kontakt

Om du har frågor så hör av dig till oss. 

Kommentera