Förskola och skola

I Ljungby finns grundskola, särskola och gymnasieskola.

Det finns också utbildningar för den som vill fortsätta att studera när han eller hon har gått färdigt gymnasiet.

I Ljungby finns det också förskolor för barn som är mellan ett och fem år. 

Fritidshem finns för barn som behöver det innan eller efter skoldagens slut. 

Om du har frågor så hör av dig till oss

Kontakt

Kommentera