Förskola och skola

I Ljungby finns grundskola, anpassad skola och gymnasieskola.

Det finns också förskolor för barn som är mellan ett och fem år. 

Det finns utbildningar för den som vill fortsätta att studera när han eller hon har gått färdigt gymnasiet.

Fritidshem finns för barn som behöver det innan eller efter skoldagens slut. 

Om du har frågor så hör av dig till oss.

Kontakt

Kommentera