God man och förvaltare

Vad är en god man?

En god man är en person som hjälper dig om du har svårt att ta hand om dig själv och dina pengar. En god man kan vara både en man eller en kvinna.

Vem kan få en god man?

Du kan få en god man om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du inte kan sköta din ekonomi eller kontakta myndigheter.

Vad gör en god man?

En god man kan hjälpa dig med följande:

  • Sköta din ekonomi, till exempel betala räkningar och deklarera
  • Kontakta myndigheter, till exempel om du behöver hjälp med bostad eller vård
  • Hitta fritidsaktiviteter

Din gode man ska vara ett stöd för dig. Det är fortfarande du som bestämmer vad du vill göra.

Vad kostar en god man?

Det kostar pengar att ha en god man. Om du inte kan betala kan kommunen betala åt dig. Det kostar ungefär 12 000 - 16 000 kronor per år att ha en god man.

Hur får man en god man?

Du kan ansöka om en god man hos överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden är en myndighet som arbetar med gode män och förvaltare.

Förvaltare

Ibland kan du behöva mer hjälp och då kan du få en förvaltare. En förvaltare får du när du inte kan ta hand om dig själv eller det du äger. En förvaltare bestämmer om din ekonomi.

Hur får man en förvaltare?

Du kan ansöka om en förvaltare hos överförmyndarnämnden. Det är tingsrätten som bestämmer om du får en förvaltare.

Kommentera