Förskoleklass

Förskoleklass är en skola som barn går i innan de börjar grundskolan. 

Ett barn börjar i förskoleklass hösten det år barnet fyller 6 år.

Förskoleklassen förbereder barnet för skolan.

Avgift

Att gå i förskoleklass kostar inget.

Skolskjuts

Ditt barn får skolskjuts

  • om ni har mer än 3 km till skolan
  • och mer än 1 km från hemmet till skolbilen.

Om ni valt en annan skola än den som ligger närmast där ni bor kan barnet få skolskjuts om det inte blir dyrare för kommunen.

Kontakt

Om du har frågor så hör av dig till oss.

Kontakt

Kommentera