Förskoleklass

Ett barn kan få börja i förskoleklass hösten det år barnet fyller 6 år.
Förskoleklassen förbereder barnet för skolan.

Frivilligt

Det är frivilligt att gå i förskoleklass.

Avgift

Att gå i förskoleklass kostar inget för 6-åringar.

Skolskjuts

Ditt barn får skolskjuts

  • om ni har mer än 2 km till skolan
  • och mer än 500 meter från hemmet till skolbilen.

Om ni valt en annan skola än den som ligger närmast där ni bor ska barnet få skolskjuts om det inte blir dyrare för kommunen.

Kontakt

Om du har frågor så hör av dig till oss.

Kontakt

Kommentera