Modersmål

Om ditt barn har ett annat språk från början än svenska kan barnet få undervisning i det språket. 

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium.

  • Undervisningen är ofta efter skoldagens slut.
  • Undervisningen är mellan 40 och 60 minuter varje vecka. 

Mål

Målet med modersmålsundervisning är att barnen lättare ska kunna arbeta med sitt skolarbete och samtidigt utveckla båda språken. 

Ansökan

Om du har frågor kan du kontakta skolan eller kommunen. Det är du som bestämmer om du vill ansöka.

Undervisningen kostar inget.

Kontakt

Om du har frågor så hör av dig till oss. 

Kontakt

Kommentera