Förskola

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn behöva en plats i förskolan. 

Förskolan är för barn mellan 1 och 5 år. 

Förskolan kallades tidigare för daghem eller dagis.

Du betalar en avgift för att ditt barn ska vara i förskolan.

Det finns både kommunala och privata förskolor i Ljungby kommun.

Allmän förskola

Om du har barn som är 3, 4 eller 5 år har barnet rätt till en plats i förskola även om du inte arbetar, studerar eller är arbetssökande. Detta kallas allmän förskola.

Den allmänna förskolan har lov när skolan har lov.

Du betalar ingen avgift för allmän förskola om ditt barn är där mindre än 15 timmar i veckan. Om ditt barn är i allmän förskola mer än 15 timmar i veckan får du betala en avgift.

Öppen förskola

Det finns en öppen förskola i Lagan och en i Ljungby.

Till öppna förskolan kan du gå tillsammans med ditt barn.

I öppna förskolan gör du något tillsammans med andra föräldrar och deras barn.

Ansökan

Du ansöker om plats till ditt barn i förskola tidigast 1 år innan barnet ska börja.

Länk: Ansök om plats i förskola eller fritidshem

Kontakt

Om du har frågor så hör av dig till oss. 

Kontakt

    Besöksadress placeringshandläggare

  • Olofsgatan 9, Ljungby

Kommentera