Stöd, hjälp och omsorg

Hemtjänst

Ljungby kommun har personal som kan ge omsorg till dig i ditt eget hem. Det kallas hemtjänst. Det ansöker du om hos en person som kallas för biståndshandläggare.

Särskilt boende

Om du behöver mycket hjälp under hela dygnet kan du ansöka om särskilt boende. På särskilt boende får du en egen lägenhet. Där finns personal under hela dygnet. Du ansöker om särskilt boende hos en biståndshandläggare som jobbar på Ljungby kommun.

Mötesplatser

Ljungby kommun har också mötesplatser dit du som är äldre är välkommen. På en mötesplats får du träffa andra människor. Mötesplatserna ordnar olika aktiviteter. Mötesplatserna är placerade på våra särskilda boenden.

Funktionsnedsättning

Ljungby kommun hjälper även personer med funktionsnedsättning. De kan få bo i en bostad med särskild service. De kan också få vara med i daglig verksamhet.

Individ- och familjeomsorg

Socialförvaltningen är en avdelning i Ljungby kommun. Den hjälper barn och vuxna på olika sätt. Det kan vara att få hjälp med pengar. Det kan också vara att få hjälp mot ett missbruk.

Sjukvård

Region Kronoberg sköter sjukvården i Ljungby kommun. Den som behöver träffa en läkare eller annan sjukvårdspersonal går till lasarettet eller till en vårdcentral.

Fler än tusen personer arbetar på sjukhuset eller vårdcentralerna i Ljungby Du kan få veta mer om Region Kronoberg på deras webbplats på internet. Webbplatsen heter www.regionkronoberg.se

Kontakt

Vill du prata med någon som jobbar på Ljungby kommun kan du ringa till växeln. Numret dit är 0372-78 90 00.

Kommentera