Stöd, hjälp och omsorg

Hjälp till den som är utsatt för våld

Om någon som du lever med slår, hotar dig eller gör något annat mot dig som du inte vill så kan du få hjälp av socialtjänsten. 

Omsorg om äldre

Du som är gammal har rätt till hjälp om du behöver det.

Hemtjänst

Du kan få hjälp för att kunna bo kvar hemma.

Då kan du till exempel få hemtjänst som hjälper dig hemma hos dig.

Det kan vara att du får hjälp med personlig omsorg som hygien. 

Du kan få mat och hjälp att äta. 

Du kan få ett larm för att kunna kalla på hjälp om det behövs.

Du kan också få olika hjälpmedel som gör det lättare för dig hemma.

Särskilt boende

Om du som är äldre behöver mycket hjälp under hela dygnet kan du ansöka om särskilt boende.

På särskilt boende får du en egen lägenhet.

Där finns personal under hela dygnet.

Du ansöker om särskilt boende hos en biståndshandläggare som jobbar på Ljungby kommun.

Mötesplatser

Ljungby kommun har mötesplatser dit du som är äldre är välkommen.

På en mötesplats får du träffa andra människor.

Mötesplatserna ordnar olika aktiviteter.

Mötesplatserna är placerade på våra särskilda boenden.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp från kommunen.

Du kan till exempel få hjälp med boende eller en personlig assistent.

Du kan också få hjälp med sysselsättning och fritidsaktiviteter.

Vilken hjälp du har rätt till står i lagen.

Hjälp till barn 

Barn kan ha det svårt och behöva hjälp. 

Om du tror att ett barn behöver hjälp ska du berätta det för socialtjänsten. 

Då kan socialtjänsten hjälpa barnet.

Hjälp till föräldrar

Det kan vara svårt att vara mamma eller pappa.

Du som är mamma eller pappa kan få stöd av socialtjänsten om det behövs. 

Stödet du kan få är utbildning, rådgivning och någon att prata med. 

Missbruk

Om du dricker för mycket alkohol eller tar droger kan socialtjänsten hjälpa dig.

Du kan också få hjälp om du spelar för mycket.

Om du saknar jobb

Om du har svårt att hitta ett jobb och har försörjningsstöd så kan du få hjälp av kommunen. 

Sjukvård

Region Kronoberg sköter sjukvården i Ljungby kommun.

Den som behöver träffa en läkare eller annan sjukvårdspersonal går till lasarettet eller till en vårdcentral.

Kommunen kan ge sjukvård i hemmet till personer över 18 år som inte kan ta sig till någon av regionens vårdcentraler eller lasarettet.

Personer över 18 år kan få hjälp med rehabilitering och hjälpmedel. 

Du kan få veta mer om Region Kronoberg på deras webbplats på internet. Webbplatsen heter www.regionkronoberg.se

Kontakt

Vill du prata med någon som jobbar på Ljungby kommun kan du ringa till växeln.

Numret dit är 0372-78 90 00.

Kontakt

Kommentera