Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen och dess nämnd kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:

 • Folkbiblioteksverksamheten (biblioteket i Ljungby och filialerna i Lidhult och Lagan samt bokbussen)
 • Kommunala kulturskolan
 • Kulturminnesvård
 • Konstnärlig utsmyckning
 • Inköp av konst
 • Kulturarrangemang
 • Konst- och samhällsutställningar
 • Bidrag till studieförbund och föreningar
 • Kommunens fritidsanläggningar och fritidsområden
 • Kommunala lokaler för fritids- och kulturverksamhet samt uthyrning av dessa
 • Simundervisning i skolorna
 • Fritidsgården 
 • Kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar
 • Kontakter med föreningar och organisationer tillhörande nämndens verksamhetsområden

Kontakt

Kommentera