Lidhult Lyfter, vinnare av demokratipriset 2023

Ljungby kommuns val-och demokratinämnd har skapat ett årligt demokratipris med början 2023. Det är till för att uppmärksamma och belöna en enskild individ, grupp, förening, företag eller annan som på ett utmärkande sätt:

  • värnat om demokrati
  • mänskliga rättigheter
  • motverkat diskriminering
  • eller visat civilkurage genom rådigt ingripande

Priset delas ut till den som är född, bosatt, verksam eller på annat sätt har anknytning till kommunen i sin gärning eller vars gärning kommit Ljungby kommun till godo.

- Vi fick många bra förslag på pristagare till nämnden, där alla på sitt sätt bidragit till den demokratiska utvecklingen. Det är precis vad vi vill att priset ska åstadkomma. Efter en stunds diskuterande så blev nämnden helt enig i sitt beslut, säger Thomas Hermansson ordförande i val-och demokratinämnden.

Motiveringen för 2023 års pristagare

Lidhult Lyfter bedrivs i en demokratisk anda och har genom sitt arbete påvisat ett stort engagemang för delaktighet, inkludering och samhällsutveckling. Samhällsföreningen arbetar aktivt för att inkludera samhällets medborgare i Lidhults gemenskap och att stärka landsbygdens röst och inverkan på kommunens fortsatta utveckling. Genom sitt gedigna arbete utgör Lidhult Lyfter en förebild och en viktig aktör för att uppnå kommunens vision ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans".

- Det är en stor glädje för oss i nämnden att få tilldela samhällsföreningen Lidhult lyfter Ljungby kommuns demokratipris för 2023, avslutar Thomas Hermansson.

Priset kommer att delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni på Ljungby gamla torg.

Om Lidhult Lyfter

Lidhult Lyfter är en ideell förening med ändamålet att främja en positiv utveckling av Lidhult. Detta genom att skapa tillfällen att mötas, samverka med andra föreningar och arbeta med samhällsangelägenheter av olika slag. De genomför bland annat ungdomsverksamhet, byvandringar och välkomnande av nyinflyttade.

Mer om demokratipriset kan du läsa på den här sidan.

Kommentera