Kronoskogsbadet - det här händer

Under vintern har det trängt in vatten som har orsakat haveri på Kronoskogsbadets elsystem och reningsanläggning med pumpar med mera. Haveriet är omfattande. Anläggningen är ungefär 60 år gammal vilket medför risker för att ytterligare komplikationer tillkommer. Givetvis vill alla kunna hålla Kronoskogsbadet öppet i sommar. Ljungby kommun arbetar på bred front för att kunna hålla öppet men utifrån vad vi vet nu är det tyvärr inte möjligt.

Haveriet upptäcktes under vecka 6 och det vi gör nu är att se över omfattningen och konsekvenserna samt tar fram underlag för att besluta om åtgärder framåt. Kronoskogsbadet är en viktig anläggning för Ljungby kommun och vi arbetar med felsökning och utifrån det åtgärder och reparationer.

-Det vi gör nu är att undersöka orsakerna, konsekvenserna och utifrån det möjliga åtgärder. Vi alla önskar att det ska gå att åtgärda så att Kronoskogsbadet kan vara öppet som vanligt. Arbetet görs i samarbete med ett flertal experter inom flera områden, säger Lars-Ove Johansson som är ordförande i tekniska nämnden.

-Kronoskogsbadet är en viktig mötesplats för många och det är givet att alla önskar att ha badet öppet. Badet är vår enda badplats i Ljungby stad och för att det ska finnas bad i staden så kommer inomhusbadet att vara öppet under sommaren. Parallellt med arbetet kring Kronoskogsbadet arbetar vi för att det ska gå badbussar till Mjälens badplats, säger Johan Ederström, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Det här har hänt

  • Under vecka 6 upptäcktes att teknikrummet för Kronoskogsbadet svämmat över. Översvämningen har orsakat omfattande haveri. Besiktningar har genomförts under vecka 6 och utifrån vad den visade beslutade fastighetschef och kultur- och fritidschef att omfattningen av haveriet är så omfattande att Kronoskogsbadet inte kan hålla öppet under 2024. Av säkerhetsskäl har organisationen fått stark rekommendation att personal inte ska vara i teknikrummet. 
  • Under vecka 7 ges ett politiskt uppdrag om att ta fram underlag för badbussar till Mjälens badplats även i sommar. Det har gått kostnadsfria badbussar mellan Ljungby stad och Mjälens badplats sommaren 2022 och 2023. 
  • Måndag vecka 8 genomfördes en ny besiktning. Besiktningen visar att all el måste bytas ut och detta arbete kommer att starta omgående. De mindre pumparna kommer att bytas ut nu. Den stora pumpen kommer man försöka få igång för att byta ut efter sommaren. Om det inte går att få igång den stora befintliga pumpen kommer badet inte att kunna öppna denna sommar. Att byta den är både kostsamt och tidskrävande.

    Prioritet just nu är att felsöka varifrån läckan kommer och detta arbete pågår.

 

Kommentera