Berätta vad du tycker om hemtjänst och särskilt boende!

Enkät på väg hem till alla som är 65 år eller äldre och har hemtjänst eller bor i särskilt boende

Från mitten av mars och två veckor framåt får cirka 220 000 äldre personer i Sverige en enkät med posten. Enkäten kommer från Socialstyrelsen och skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Frågorna handlar om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Syftet med undersökningen är att ge äldre personer möjlighet att göra sin röst hörd. För oss som kommun ger enkäten ett underlag för att utveckla äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Vi får underlag för att jämföra, utvärdera och utveckla våra insatser i linje med vad de som tar emot äldreomsorgen tycker är bra respektive mindre bra.

Enkäten börjar skickas ut i slutet på mars och landar i brevlådorna inom kort därefter. Man kan svara på enkäten direkt på papperet som man får hem, men det finns också möjlighet till att svara digitalt. För att svara digitalt så använder man inloggningsuppgifter och kod som finns i brevet. Digitalt kan du även svara på engelska, arabiska, finska, meänkieli, nord-, syd- och lulesamiska.

Sista dagen för att svara är den 26 maj.

Är du anhörig?

Du som är anhörig till någon över 65 år som har hemtjänst eller bor på särskilt boende kan hjälpa din anhörige att svara på enkäten. Påminn gärna hen om att svara, då underlaget är en bra chans för hen att berätta vad hen tycker om servicen som hen tar emot.

Om ni svarar på enkäten digitalt finns där även en del frågor som riktar sig till dig som anhörig.

Mer information om enkäten finns på Socialstyrelsens webbplats. 

Viktigt att så många som möjligt svarar

I 2023 års undersökning fick Ljungby kommuns hemtjänst och särskilda boenden bra betyg. Enkäten visade att 94 procent av de äldre i Ljungby är nöjda med sin hemtjänst, och 84 procent av de äldre är nöjda med sitt äldreboende.

- Det ska vi vara väldigt stolta över. Våra medarbetare fick också uttalat höga betyg, vilket också är väldigt glädjande, säger socialchef Camilla Denker.

Camilla fortsätter:

- Resultatet är som sagt väldigt roligt att läsa, och vi ser fram emot 2024 års resultat. Det vi har sett tidigare är att inte alla svarar, och vi önskar såklart att ännu fler tar denna möjlighet att säga vad man tycker och därmed påverka sin egen äldreomsorg.

Kommentera