Aktuella nyheter


Justering av renhållningstaxa

Från och med den 1/1 gäller en ny renhållningstaxa för insamling av hushållsavfall och slamtömning.


Ljungby kommun går emot nationell trend och förbättrar skolresultaten

Ljungby kommuns skolresultat har förbättrats i år jämfört med föregående år, trots att trenden i riket är att resultatet försämras.


Ljungby – en kommun för dig som är ung!

Av 290 kommuner rankas Ljungby på plats 25 utifrån bostadsförhållanden för unga.