Aktuella nyheter


Är du sugen på att göra något nytt?

Läs en kurs eller utbildning på Vuxenutbildningen i Ljungby! Den 17 oktober har vi informationskväll.


Så blir besparingarna inom parkskötsel

I budgeten för 2020 finns ett besparingskrav på 800 000 kr gällande park- och grönyteskötsel. Nu är det beslutat vilka åtgärder som ska vidtas.


Nu ska gång- och cykelvägen förbi Gnustorp bli klar

Nästa vecka påbörjas arbetet med att bygga gång- och cykelväg mellan Gnustorp och Tutaryd. Det är den sista sträckan på gång- och cykelvägen mellan Ljungby och Ryssby som därmed beräknas bli klar till sommaren.