Välkommen till Ljungby kommun

Onsdagsvandring längs Lagaån

Rörhöna Brunssparken

Vandring från salutorget till Ljungsätersbron, norrut längs åns östra sida, till Järnvägsbron och tillbaka på västra sidan.

Samling kl. 8.00 på Salutorget i Ljungby centrum.

Frivillig avslutning på något cafe' där du själv betalar.

Bra att veta
01 maj
Kl 08.00 - 10.00
Samling vid salutorget 08.00
Gratis
Ljungby fågelklubb, 0703 46 53 83, 037212805@telia.com

Kommentera