titelbild

Hemtjänst

Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar hemtjänsten dig med den service och omsorg som krävs i vardagen. Det gäller både hemmets skötsel och din personliga omvårdnad. Målsättningen är att du ska leva självständigt, vara delaktig och ha inflytande över hjälpen. 

Kundval i hemtjänsten

I Ljungby kommun tillämpas kundval i hemtjänsten. Det innebär att du som får beslut om hemtjänst kan välja den utförare som du tycker har den bästa kvaliteten.

Det är kommunen som

 • ansvarar för all hemtjänst som utförs i Ljungby
 • beviljar hemtjänst
 • sätter upp kraven för utförarna
 • kontrollerar att kraven uppfylls. Kommunen kontrollerar de privata utförarna på samma sätt som den kommunala hemtjänsten.

Insatsrapportering

För att förbättra kvaliteten och höja säkerheten kring dig och dina insatser använder sig Ljungby kommuns hemtjänst av insatsrapportering. Det innebär att hemtjänstpersonalen rapporterar, via en rumsenhet, att de varit hos dig och vilka insatser de utfört. På så sätt kan du få ett kvitto på att den hjälp som du har beviljats blir utförd.

Nyckelgömma

För att öka servicen och säkerheten ytterligare använder sig Ljungby kommuns hemtjänst av nyckelgömmor. En nyckelgömma är en låst tub som installeras under låset på din ytterdörr. I den stöldsäkra tuben förvaras sedan din husnyckel. Nyckelgömmans teknik gör att personalen snabbt kan vara på plats och hjälpa dig samt att nyckeladministrationen blir enklare och säkrare.

Kontakt

  Centrum

 • Tel. 0372-78 98 70

  Hångers

 • Tel. 0372-78 97 23

  Kungshög/Angelstad

 • Tel. 0372-78 98 11

  Lagan centrum

 • Tel. 0372-78 94 31

  Lagan landsbygd

 • Tel. 0372-78 98 76

  Lidhult

 • Tel. 0372-78 94 57

  Nattpatrullen

 • Mobil: 0733-73 98 30

  Ryssby

 • Tel. 0372-400 34

  Södra Ljunga

 • Tel. 0372-78 97 50

  Ågård

 • Tel. 0372-78 97 48

  Åvallen

 • Åvallen
 • Tel. 0372-78 94 76

Kommentera