Nybyggnadskarta

Inom ett område med detaljplan (vanligtvis i tätort) ska du i vissa fall lämna in en nybyggnadskarta med din ansökan om bygglov. Det finns normal nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta.

Nybyggnadskarta (normal) används vid all nybyggnad för bostäder, kontor, industri med mera som kräver anslutning till gata eller VA-ledning. Nybyggnad av ett enbostadshus kräver en normal nybyggnadskarta.

Förenklad nybyggnadskarta används vid tillbyggnader, industri- och lagerbyggnad, garage och förråd där VA-anslutningar inte behövs.

Nybyggnadskartan innehåller:

 • Utdrag från baskartan med bland annat fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar och höjdkurvor.
 • Detaljplaneredovisning som visar hur marken får användas.
 • Gatuhöjder vid anslutning till allmän gata.
 • Uppgifter om anslutning till allmänna vatten- och avloppsledningar.

Beställning och avgifter

Kontakta gärna en bygglovshandläggare för rådgivning angående vilken typ av nybyggnadskarta som behövs innan du beställer.

Beställ nybyggnadskarta (Till e-tjänst)

Du kan också kontakta Nicklas Gunnarson på tel.  0372-78 93 18.

Kostnaden för en förenklad nybyggnadskarta är i DWG-format 1419 kronor och för karta i PDF-format 710 kronor. 6 % moms tillkommer.

Kostnaden för en nybyggnadskarta (normal) beror på fastighetens storlek. För en villatomt på 1000 kvadratmeter är priset på nybyggnadskartan 7095 kronor. 

Kontakt

  Vik. plan- och byggchef

 • Jeanette Kullenberg

  Byggnadsinspektör

 • Jaafar Al Jaafar

  Byggnadsinspektör

 • Andreas Arvebrink

  Byggnadsinspektör

 • Hanna Goodwin

  Bygglovhandläggare

 • Helena Larsson

  Bygglovhandläggare

 • Sarah Cederström

  Bygglovhandläggare

 • Hanne Larsson

  Bygglovhandläggare

 • Jeane Gustavsson

  Telefon

 • Måndag 13.00-15.00 och torsdag 10.00-12.00
 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera