En framtidskommun

Ljungby är en framtidskommun som satsar stort på näringsliv, utveckling och att hela Ljungby ska leva. Vi har en vision om att växa för att kunna fortsätta garantera en god samhällsservice och tillväxt. Med länets lägsta arbetslöshet och starka företagaranda är förutsättningarna mycket goda. Välkommen till oss.

Aldrig förr i Ljungby har det byggts så mycket som det görs nu, efterfrågan är så stor att det nu är mer regel än undantag att kommunen ordnar  markanvisningstävlingar för de företag som vill etablera sig här. Det strategiska läget längs E4:an och 25:an fungerar som ett skyltfönster åt företagen och har gjort att flera stora bolag de senaste åren etablerat utvecklingscentrum här och därmed är Ljungby ett logistiskt nav för svensk export. 

Framsida Dagens industri

Läs bilagan "Ljungby, tillsammans formar vi framtiden"

Fossilfritt samhälle

Även om stora investeringar sker just nu så gäller det att tänka långsiktigt och framtidens industri kommer att ställa högre krav på tillgång till grön energi och innovation. Därför satsar Ljungby Energi på utveckling av grön el för framställning av grön vätgas och fjärrvärme som är en förutsättning för att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Här kan du etablera dig och stanna kvar

Ett av de viktigaste målen är att hela Ljungby ska leva, landsbygden är viktig för kommunens utveckling och attraktionskraft. Ljungby kommun har antagit en ny översiktsplan där ett antal serviceorter på landsbygden pekas ut för att förse sitt omland med kommunal och kommersiell service.

I serviceorterna ska det satsas långsiktigt på bland annat bostäder, arbeten, skolor, mötesplatser, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt övrig infrastruktur. På så sätt kan man som boende eller företagare räkna med att kommunen har ett långsiktigt engagemang i orten, vilket gör att både boende och företagare vågar satsa på att etablera sig och stanna. För att nå målen krävs det att alla hjälps åt: kommunen, politikerna, invånarna, företagen och inte minst de många ideella föreningar ska tillsammans verka för att hela Ljungby ska leva.

Bo, leva och växa i Ljungby

I bilagan kan du läsa om det goda livet i Ljungby och om Tijo som flyttade från Indien till Ljungby. Ta del av hur Ljungby kommun, Campus Ljungby och Region Kronoberg satsar för att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvård och en del av Ljungbys härliga utbud.

Välkommen till Ljungby!

Kommentera