Alla nyheter

 • Medborgarlöfte för år 2021

  Medborgarlöftet är en del av kommunens och Polisens samverkan för att skapa trygghet.
 • Vaccinering mot covid-19 är igång

  De första 50 doserna har kommit till Ljungby kommun och vaccineringen är igång.
 • Musikalisk julhälsning

  Kulturskolan hälsar god jul och gott nytt år!
 • Inga fall av covid-19 inom socialförvaltningen just nu

  Just nu har socialförvaltningen inga konstaterade fall av covid-19 bland omsorgstagarna i sina verksamheter. Det är fortsatt extremt viktigt att följa myndigheternas restriktioner och råd för att hålla smittspridningen nere.
 • Brev skickas till kommunens pensionärer

  I veckan skickas ett brev ut till alla pensionärer i Ljungby kommun. I brevet finns information om vart man kan vända sig om man känner sig ensam samt en fråga om vad de tycker behövs i Ljungby kommun för just deras åldersgrupp.
 • Stängda verksamheter

  På grund av ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridningen har bibliotek, bokbuss, idrottshallar och fritidsgård stängt.
 • Tider för pensionärernas gratisbad och nya priser på lokalhyrorna på Grand

  Två av de beslut som togs vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 december.
 • Följ rekommendationerna under kommande helger och högtider

  Det blir jul i år också, men det blir inte som vi är vana vid. Se kommunalrådens hälsning till dig, där de berättar hur de ska fira högtiderna.
 • Språkförskolan blir kvar i Ljungby kommuns regi och bättre ekonomisk prognos

  Två av besluten som fattades av barn- utbildningsnämnden 16 december.
 • Distansundervisning för högstadiet, 21 och 22 december

  Barn- och utbildningsnämnden beslutade idag att högstadiet kommer att ha distansundervisning måndag 21 december och tisdag 22 december.