Aktuella nyheter


Nu startar årets trygghetsmätning

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Ljungby kommun årligen en trygghetsmätning. Från mitten av augusti skickas enkäten ut till 900 personer i kommunen.


Jag kan! Kan du?

Det finns många vinster med att få in fler utrikesfödda på arbetsplatserna. Filmen Jag kan! Kan du? visar några av dem.


Vår lärportal Fronter har uppgraderats

I alla våra skolor och förskolor används en lärportal som kommunikationsverktyg. Lärportalen heter Fronter. Under sommaren uppgraderades Fronter och kallas nu Fronter19. Den ser annorlunda ut och har även har fått nya funktioner.