Torkan ger kris i livsmedelsproduktionen

Det har varit ovanligt varmt och torrt i en lång period, något som gett en svår situation för lantbrukare. Ljungby kommun har träffat Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) för att stämma av situationen och samordna vilka insatser som kan göras.

Aktuella nyheter


Har du sett tecken på algblomning?

Under några dagar har det kommit in frågor till oss om algblomning vid våra badplatser. Tjänstemän som tagit vattenprover har tittat efter algblomning utan att upptäcka någon. Om du ser tecken på algblomning så vill vi gärna att du tar kontakt med oss.


Behöver du gräs som foder åt dina djur?

Bristen på djurfoder är akut. Vi har fått in förslag från flera invånare och vill såklart gärna hjälpa till. Därför erbjuder Ljungby kommun nu lantbrukare och djurägare att klippa kommunala gräsytor och använda gräset som foder.


Lovskola en extra möjlighet för elever

De tre första veckorna efter skolavslutningen innebär lovskola för en del elever. På lovskolan får de en extra möjlighet att närma sig eller få ett betyg.