Aktuella nyheter


Nu inför vi syskonförtur i förskola och fritidshem

Syskonförtur innebär att syskon till barn som redan har en plats på en förskola/fritidshem har förtur i mån av plats, mot andra barn med samma behovsdatum och ansökningsdatum.


Var med och skapa ett Ljungby för alla

Ljungby kommun arbetar med att ta fram en översiktsplan. Det är ett handlingsprogram för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas på bästa möjliga sätt för att skapa en god livsmiljö.


Företagare - var med och förbered för framtiden

Tillsammans med analysföretaget Kairos Future gör Ljungby kommun en undersökning om framtidens arbetsliv och näringsliv.