Aktuella nyheter


Barn- och utbildningsnämndens mål 2021 och ersättning för måltider i grundskolan

Barn och elever i fokus för målarbetet 2021 och grundskoleelever kommer att kunna ansöka om måltidsersättning för utebliven lunch vid distansundervisning.


Fortsatt distansundervisning för årskurs 8 och 9

Distansundervisningen för årskurs 8 och 9 fortsätter till och med sportlovet, vecka 8. Årskurs 7 kommer fortsätta att ha all sin undervisning på skolan.


Vaccination pågår inom socialförvaltningen

Efter jul påbörjades vaccination mot covid-19 för de äldre som bor på särskilda boenden i Ljungby kommun. Nu har även vaccination av omsorgstagare med hemtjänst och hemsjukvård påbörjats. Här kan du läsa mer om den vaccination som kommunen genomför.