Aktuella nyheter


Mer betalt för sommarvikariat inom vård och omsorg

Tillägg på lönen samt bonus utifrån antal arbetade timmar.


Beslut efter medborgarinitiativ och synpunkt

Beslut att söka tillstånd för att ta bort gamla bryggfundament och ny belysning vid busshållplats är ett par av tekniska nämndens ärenden.


Vill du vara röstmottagare?

Den 9 juni är det EU-val. Röstmottagare har en viktig roll. Hör av dig så berättar vi mer.