Aktuella nyheter


Forskning med hälsodata från personer födda 1956 eller tidigare

För att utveckla vården genomför vi, Region Kronoberg och Högskolan i Halmstad ett forskningsprojekt. Med analyser av hälsodata från region och kommun kan vi förhoppningsvis erbjuda vårdinsatser som anpassas mer utifrån patienternas behov och förutsättningar.


Ljungby är en trygg kommun

Årets trygghetsundersökning visar att Ljungby kommun är en trygg kommun med låg risk att utsättas för brott. Undersökningen genomförs varje år av Polisen och Ljungby kommun.


Café Vildrosen fick årets tillgänglighetspris

Café Vildrosen är en inkluderande och välkomnande plats för alla i kommunen och har vunnit årets tillgänglighetspris.


Evenemang