Aktuella nyheter


Förbättring av Ljungby kommuns miljöarbete

Från plats 94 till plats 54! I vår kommungrupp ”Mindre städer och landsbygdskommuner”* hamnar vi på plats 13


Torpa förskola och fritidshem upphör och vädjan att ha barn hemma från förskolan

Det är några saker som barn- och utbildningsnämnden beslutade om vid sitt möte den 5 maj.


Påsar i flera färger, återvinningscentral i Lidhult och padelbanor i Lagan

Det är några saker som tekniska nämnden diskuterade och beslutade om vid sitt möte den 4 maj.