Utredningen kring politikers arvode är klar

Utredning för att se över utbetalningar av en enskild politikers arvode för förlorad arbetsförtjänst är klar.

Aktuella nyheter


Handläggningen av färdtjänstresor lämnas över till Region Kronoberg

Från den 1 januari 2019 är det inte Ljungby kommun, utan Region Kronoberg som sköter handläggningen av färdtjänstresor.