Aktuella nyheter


Vaccination mot covid-19 genom kommunen

Ljungby kommun erbjuder vaccination till dig som har en insats från socialförvaltningen, såsom hemsjukvård, hemtjänst, trygghetslarm och/eller matdistribution. Du som ännu inte är vaccinerad eller har en tid bokad har alltså möjlighet att höra av dig till oss för att boka en tid för vaccination.


Ljungby kommun dansar tillsammans

Och som vi har dansat!


Ny visuell identitet och utveckling av området längs ån Lagan

Ärenden från kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari.