Utredningen kring politikers arvode är klar

Utredning för att se över utbetalningar av en enskild politikers arvode för förlorad arbetsförtjänst är klar.

Aktuella nyheter


Välkommen att lyssna till årets sista möte i kommunfullmäktige

På kommunfullmäktige, måndag 17 december, kommer budget 2019 att klubbas. Du som allmänhet är alltid välkommen dit för att lyssna på debatten mellan politikerna. Du kan också se sammanträdet live via webb-tv.


Årets innovationspris gick till tre innovativa arbetsgrupper

Socialnämnden delar varje år ut innovationspriset till arbetsgrupper som har arbetat fram bra arbetssätt, som gagnar dem som är i behov av stöd och hjälp. I år blev det tre pristagare.


Handläggningen av färdtjänstresor lämnas över till Region Kronoberg

Från den 1 januari 2019 är det inte Ljungby kommun, utan Region Kronoberg som sköter handläggningen av färdtjänstresor.