Aktuella nyheter


Ljungby – en kommun för dig som är ung!

Av 290 kommuner rankas Ljungby på plats 25 utifrån bostadsförhållanden för unga.


Färgpåsar delas ut men många saknar information

Utdelningen av färgpåsar till alla villahushåll rullar på men dessvärre verkar inte utskicket med information via posten ha nått fram till alla.


Ljungby kommuns medarbetare trivs, har meningsfulla arbeten och får uppskattning.

Ljungby kommun är en attraktiv arbetsgivare enligt årets medarbetarenkät och 95% tycker att jobbet känns meningsfullt!