Aktuella nyheter


Eldningsförbud

I hela Kronobergs län råder det från och med skärtorsdagen den 18 april 2019 kl. 12.00 eldningsförbud tills vidare.


Bara mat, tack!

Matavfallet från kommunens hushåll går sedan några veckor vidare till en biogasanläggning. Men innehållet i de gröna påsarna behöver fortfarande bli bättre. Budskapet sprids och resultatet följs upp.


Kommunalt dricksvatten och avlopp i Bäck

Kommunfullmäktige ska ta beslut om nytt verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten och avlopp i Bäck. Du som berörd fastighetsägare i Bäck eller i närheten av Bäck kommer att få information om detta via brev från Ljungby kommun. Brevet kommer att innehålla detaljer om verksamhetsområde och en inbjudan till informationsmöte.