Aktuella nyheter


Har du konsumentfrågor? Vill du ha hjälp med budget?

Välkommen att höra av dig till oss på Konsument Ljungby.


Sunnerbogymnasiet övergår till distansundervisning

Från och med tisdagen den 20 oktober övergår Sunnerbogymnasiet till distansundervisning. Detta gäller endast gymnasiet. Vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan går på skolan enligt schema.


Sök regeringens krisstöd till kulturen

Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen. Stödet är uppdelat i två bidrag, varav det första omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.