Aktuella nyheter


Möjlighet till tvätt och dusch på förskolor och skolor

Den långvariga torkan har lett till att ett antal enskilda brunnar sinat, vilket skapar svårigheter med tvätt och dusch för kommuninvånare i Ljungby kommun. För att underlätta i vardagen erbjuder nu kommunen möjlighet för kommuninvånare som har en sinad enskild brunn att använda förskolors tvättmaskiner och skolors duschar. Det är skolor och förskolor utanför Ljungby tätort som kan erbjuda denna hjälp.


Vill du utvecklas som förälder? Platser kvar på föräldrautbildning.

Föräldrautbildningen Aktivt Föräldraskap riktar sig till föräldrar med barn 3-12 år. Målsättningen är att stärka viktiga egenskaper hos ditt barn, såsom självkänsla och mod, samt att stärka barn- och föräldrarelationen.


Behöver du någon att prata med?

Det finns en kostnadsfri rådgivning dit du kan vända dig med problem som handlar om relationer i familjen. Du som är 13 år eller äldre kan själv höra av dig.