Aktuella nyheter


Vattenflödena stiger: risk för översvämningar i källare

Klass 3-varning är utfärdad med anledning av att vattennivåerna ökar och kommer att fortsätta att öka. Det innebär ökad risk för översvämningar och att vatten tränger in i källare och upp ur golvbrunnar.


Socialförvaltningen allt närmare en budget i balans

Socialnämnden och dess förvaltning, har förbättrat sitt årsresultat med drygt 27 miljoner kronor. Kostnadsreduceringarna har bland annat gjorts genom minskat antal timmar för hemtjänst och annan omsorg.


Släng inget löst i soptunnan och knyt påsarna!

Allt hushållsavfall, oavsett om man sorterar matavfall eller inte, hamnar i sorteringsanläggningen på Bredemad. En hel del löst avfall och påsar som knappt knyts försämrar sorteringen.